Omregistrering på kurs

Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte slutfört, kan du ansöka om omregistrering för att slutföra kursen.

(Du kan inte söka kursen igen via antagning.se om du redan har en kursregistrering. Har du däremot gjort ett "tidigt avbrott" - inom 3 veckor från kursstart - kan du söka kursen på nytt.) För att du ska kunna bli omregistrerad måste kursen gå den termin du vill omregistrera dig. I kurskatalogen på www.uu.se kan du se om och i så fall när kursen ges. Undantag från denna regel kan ibland göras för vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning.

Du som önskar omregistrera dig på en kurs ska före kursstart ansöka om detta genom formuläret nedan. Observera att du inte är garanterad att få omregistrera dig. Alla omregistreringar görs i mån av plats. Det kan hända att det blir så fullt på kursen att du inte kan få omregistrera dig den termin du helst vill. Du har dock rätt att slutföra en kurs inom två år från det att du påbörjade den.

Kontakta vid behov Teologiska institutionens expedition.
Om din ansökan bifalls sker omregistrering i allmänhet veckan före terminsstart.

Vi behöver spara dina uppgifter för att kunna besluta om omregistrering. Vi sparar namn, personnummer, önskad kurs och önskad termin. Dina personuppgifter kommer ej att delas. Personuppgifterna raderas efter att beslut om omregistrering har tagits.


Ansökan om omregistrering på kurs

Jag ansöker om omregistrering enligt följande:captcha

* = Obligatoriska fält