Publikationer

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Wassén, Cecilia; Crawford, Sidnie White

  Apocalyptic Thinking in Early Judaism: Engaging with John Collins’ The Apocalyptic Imagination

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James Anthony

  Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part Two)

  Ingår i Vigiliae christianae (Print), s. 353-368, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundmark, Evelina; Linderman, Alf

  Vår Lösen i ljuset av nedslag i andra tidningar: om tiden med Ann-Marie Thunberg som redaktör

  Ingår i Ann-Marie Thunberg, s. 335-366, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfstedt, Malin; Sjöborg, Anders

  Addressing Existential Issues through the Eyes of Swedish Religious Education Teachers

  Ingår i Challenging Life, s. 83-100, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Norelius, Per-Johan

  Crossing the waters of darkness: Solar Imagery in the Mythology of the Aśvins

  Ingår i Zeitschrift für Indologie und Südasienstudien, s. 185 185-213 213, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Teologiska föreställningar för och emot yttrandefrihet i muslimsk kontext

  Ingår i Opinionsfrihet och religion, s. 45-62, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Critique of Human Rights Universalism

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 123-140, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Guds vänner och fiender: Ideologi och identitetskonstruktion i Psaltaren och Jesajaboken

  Ingår i "Må de nu förklara ...", s. 51-66, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2018-12-21 kl 13:15

  Schumann, Åsa

  Vilken mening!?: En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Zackariasson, Ulf; Stenmark, Mikael; Fuller, Steve

  Relativism and Post-Truth in Contemporary Society: Possibilities and Challenges

  2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Introduction: Engaging Relativism and Post-Truth

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 1-17, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset Sal IV (Room IV, University Main Building), Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-13 kl 13:00

  Nahlbom, Yukako

  Existential meaning-making in the midst of meaninglessness and suffering: Studying the function of religion and religious organizations in the reconstruction and development of existential meaning and psychosocial well-being after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami

  Open access
 • Artikel, recension

  Lövheim, Mia

  Andrew McKinnon and Marta Trzebiatowska: Sociological Theory and the Question of Religion. Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective Series

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 91-93, 2017.

 • Artikel, recension

  Klingenberg, Maria

  Maria Zackariasson: Gemenskapen. Deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia [The Fellowship. Participation, Identity and Religiosity amongst Youth in Equmenia]

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 88-90, 2017.

 • Artikel, recension

  Lövheim, Mia

  Abby Day, 2017.: The Religious Lives of Older Laywomen. The Last Active Anglican Generation

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 81-83, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Relativism as a Challenge to Religion: Christianity, Truth and the "Dictatorship of Relativism"

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 177-197, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Stenmark, Mikael; Fuller, Steve; Zackariassom, Ulf

  Relativism and post-truth in contemporary society: Possibilities and Challanges

  2018.

 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  Forest Sámi cultural heritage and history.

  2018.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Gunilla

  Ett par utspända stockbåtar från Roslagen

  Ingår i Rospiggen, 2009.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Gunilla

  Kvinnor till sjöss under vikingatid

  Ingår i Rospiggen, 2010.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Gunilla

  Contacts between Scandinavia and the Caucasus in Viking Age

  Ingår i Between East and West, s. 49-61, 2013.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Gunilla

  Ingvar the Fartravellers journey: historical and archaeological sources

  Ingår i Between East and West, s. 36-48, 2013.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  Decolonizing history:making the invisible visible

  Ingår i Decolonizing North, s. 28-40, 2018.

 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  Båtbyggeri och båtar bland samer

  Ingår i Bottnisk Kontakt XIX, 2018.

 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  Samisk handelssjöfart i tidigmodern tid

  Ingår i Bottnisk Kontakt XIX, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Gunilla

  Aspekter på båtar och sjöfart bland samer

  Ingår i Tjop tjop! : vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015, 2015.

 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  The Boat as a Symbol in a Changing Society.

  Ingår i Dying Gods - religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation., s. 211-222-, 2015.

 • Konferensbidrag

  Larsson, Gunilla

  Social Darwinistic Ideas in 21st Century Education.: The Invisibilisation of Sámi history

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Gunilla

  Maritime aspects on a communication route.

  Ingår i Situne Dei, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Gunilla

  Birka och båtsymbolen.

  Ingår i Birka nu., s. 151-172, 2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Ernils

  Nationalismen på frammarsch i Japan

  Ingår i Svenska dagbladet, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-07 kl 10:15

  Habib Zeiler, Johannes

  Crafting Lutheran Pastors in Tanzania: Perceptions of Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  the University Main Building, hall IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-11-30 kl 10:15

  Ohlsson, Johanna

  On the Ethics of External States in Peacebuilding: A Critical Study of Justification

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 15-37, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Om gudstrons rimlighet – och hur hållbart är alternativet?

  Ingår i Gudstro, s. 15-33, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Is Belief in God a (Scientific) Hypothesis?

  Ingår i Revista Brasileira de Filosofia da Religiao, s. 22 22-36 36, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Scientism, humaniora och vetandets gränser

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsalas årsbok, s. 55 55-69 69, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Amos i kommentarens form

  Ingår i Ordet är dig mycket nära, s. 147-157, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Cetrez, Önver; Balkir, Nazli

  Resilience and Mental Health Risks among Syrian Refugees in Europe: A Cultural Perspective

  Ingår i ACTA PSYCHOPATHOLOGICA, s. 1 1-4 4, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skogholt, Christoffer

  Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 251-272, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hedenborg White, Manon; Gregorius, Fredrik

  The Scythe and the Pentagram: Santa Muerte from Folk Catholicism to Occultism

  Ingår i Religions, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hallonsten, Simon

  "No More Buzz": A Qualitative Study of the Current Response to HIV in the Anglican Church in the Western Cape, South Africa

  Ingår i Journal of religion and health, s. 1201-1211, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Materiella perspektiv på gudstjänsten

  Ingår i Kristen gudstjänst, s. 241-254, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Fallberg Sundmark, Stina

  Kristen gudstjänst: En introduktion

  2018.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-10-05 kl 10:15

  Pleijel, Richard

  Om Bibel 2000 och dess tillkomst: Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Cross-dressing among medieval Ashkenazi Jews: Confirming challenged group borders

  Ingår i Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, s. 4-22, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Spjut, Petter

  The Counterfeit Spirit and the Concept of Fate in the Apocryphon of John : An Analysis of the Narrative Structure in NH II 20:9-21:12 and NH II 27:33-28:32

  Ingår i Religion in the Roman Empire, s. 90-104, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape

  Planning Public Debate: Beyond Entrenched Controversies About Islam

  Ingår i Contesting Religion, s. 117-134, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Beijer, Ulla; Birath, Christina Scheffel; DeMarinis, Valerie; af Klinteberg, Britt et al.

  Facets of Male Violence Against Women With Substance Abuse Problems: Women With a Residence and Homeless Women

  Ingår i Journal of Interpersonal Violence, s. 1391-1411, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Att arbeta pragmatiskt: Vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 49-63, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Att tänka med det förflutna

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 85-101, 2018.

  Open access
 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] An Q. Tran, Gods, Heroes, and Ancestors: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Jens Holger Schjørring & Norman A. Hjelm (red.) samt Kevin Ward (medredaktör för vol. III). History of Global Christianity, 3 vols.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Jane Samson, Race and Redemption: British Missionaries Encounter Pacific Peoples, 1797‒1920

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Moshe Sluhovsky, Becoming a New Self: Practices of Belief in Early Modern Catholicism

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia; Jensdotter, Linnea

  Contradicting Ideals: Islam on Swedish Public Service Radio

  Ingår i Contesting Religion., s. 135-152, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon; Herbert, David; Lundby, Knut et al.

  Attitudes: Tendencies and Variations

  Ingår i Contesting Religion, s. 33-50, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia; Lied, Ingeborg Liv

  Approaching Contested Religion

  Ingår i Contesting Religion., s. 65-80, 2018.

  Open access
 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  Alberto L. García and John A. Nunes. Wittenberg Meets the World: Reimagining the Reformation at the Margins

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 85-86, 2018.

 • Artikel, recension

  Loder-Neuhold, Rebecca

  Pushing Boundaries: New Zealand Protestants and Overseas Missions 1827-1939

  Ingår i Journal of Pacific History, s. 259-260, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia

  Media and religion: – bridging ‘incompatible agendas’

  Ingår i Foundations and futures in the sociology of religion, 2018.

 • Artikel, recension

  Carlsson, Carl Henrik

  Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia: Review of Cecilie Felicia Stokholm Banke et al, En indvandringshistorie. Jøder i Danmark 400 år. English version: A Story of Immigration. Four Hundred Years of Jews in Denmark, trans. Virginia Laursen and Fran Hopenwasser.

  Ingår i Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, s. 79-82, 2018.

  Open access
 • Bok

  Lundberg, Magnus; Craig, James W.

  Giuseppe Maria Abbate: The Italian American Celestial Messenger

  Uppsala University, Department of Theology, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Borgland, Jens Wilhelm

  Undetermined Matters: On the Use of Lay Witnesses in Buddhist Monastic Procedural Law

  Ingår i Buddhism, Law and Society, s. 1 1-56 56, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Teodicéproblemet och Guds fördoldhet

  Ingår i Gudstro, s. 185-198, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James Anthony

  Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part One)

  Ingår i Vigiliae christianae (Print), s. 142-164, 2018.

 • Konferensbidrag

  Namli, Elena

  Orthodox Theology, Politics, and Power

  Ingår i Political Theologies in Orthodox Christianity, s. 265-282, 2017.

 • Artikel, recension

  Brodd, Sven-Erik

  Being Human, Being Church: the Significance of Theological Anthropology for Ecclesiology

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 203-205, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Svalfors, Ulrika

  Ungdomars erfarenheter som resurs för hållbar utveckling: Om utbildning för hållbar utveckling och religionskunskapsämnet i gymnasieskolan

  Ingår i Prismet, s. 51-68, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Svalfors, Ulrika

  Education for Sustainable Development and Multidimensional Implementation: A Study of Implementations of Sustainable Development in Education with the Curriculum of Upper Secondary School in Sweden as an Example

  Ingår i Discourse and Communication for Sustainable Development, s. 114 114-126 126, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Eddebo, Johan

  Babylon Will Be Found No More: On Affinities Between Christianity and Anarcho-Primitivism

  Ingår i Journal of Religion & Society, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Gardell, Mattias

  Urban Terror: The Case of Lone Wolf Peter Mangs

  Ingår i Terrorism and Political Violence, s. 793-811, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Löfquist, Lars

  Virtue Ethics and Disasters

  Ingår i Basic Concepts and Normative Theories in Disaster Ethics, s. 203-215, 2018.

 • Artikel, recension

  Brodd, Sven-Erik

  Martin Luther, Renegade and Prophet by Lyndal Roper, and Martin Luther, Confessor of the Faith, by Robert Kolb

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 26-29, 2017.

 • Artikel, recension

  Brodd, Sven-Erik

  George Bell, Bishop of Chichester: Church, State, and Resistance in the Age of Dictatorship

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 156-158, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 305-323, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Brodd, Sven-Erik

  Impressions of the Church of Sweden: liberal and catholic with nuances of Lutheranism

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 133-155, 2017.

 • Konferensbidrag

  Gustafsson, Daniel

  Luke's Rewriting of The Markan Melange of Christological Titles (Mark 8.27-33 Par.; 12.35-37 Par.; 14.55-64 Par.)

  Ingår i Luke's Literary Creativity, s. 185-207, 2016.

 • Artikel, recension

  Loder-Neuhold, Rebecca

  Book review - Trophies, Relics and Curios?: Missionary Heritage from Africa and the Pacific

  Ingår i Journal of Pacific History, s. 420-421, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Måltidsgemenskap och religion i antikens Israel och Juda

  Ingår i Religion och Bibel, s. 33-46, 2018.

 • Artikel, recension

  Roos, Lena

  Lättläst, roande men problematisk historieskrivning om korståg

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 55-55, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatism and the Origins of Religion

  Ingår i The Origins of Religion, s. 36-46, 2018.

 • Artikel, recension

  Kuhlin, Julia

  Review of: The Problem with Interreligious Dialogue: Plurality, Conflict and Elitism in Hindu-Christian-Muslim Relations, by Muthuraj Swamy. 2016, Bloomsbury Publishing. ISBN: 9781474256421

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 187-188, 2017.

 • Konferensbidrag

  Lantz, Natalie

  A guide for the perplexed A student's navigation through Jewish studies in Sweden

  Ingår i JEWISH STUDIES IN THE NORDIC COUNTRIES TODAY, s. 306-315, 2016.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Stenmark, Mikael; Johannesson, Karin; Jonbäck, Francis; Zackariasson, Ulf et al.

  Filosofiska metoder i praktiken

  2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Frøkedal, Hilde; Stifoss-Hanssen, Hans; Ruud, Torleif; DeMarinis, Valerie et al.

  Existential group practice run by mental healthcare chaplains in Norway: A nationwide cross-sectional study

  Ingår i Mental Health, Religion & Culture, s. 713-727, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Holmstrand, Jonas

  The Narratives of Jesus' Feeding of the Multitudes: Functions in Early Christian Literature

  Ingår i The Eucharist - Its Origins and Contexts, s. 355-388, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Wassén, Cecilia

  Matregler bland judar och kristustroende vid vår tideräknings början

  Ingår i Religion och Bibel, s. 49-72, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Leidenhag, Mikael

  Christian Materialism and the Quest for Human Personhood

  Ingår i Perichoresis. The Theological Journal of Emanuel University, s. 83-100, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ziebertz, Hans-Georg; Unser, Alexander; Döhnert, Susanne; Sjöborg, Anders et al.

  The influence of the socio-cultural environment and personality on attitudes towards Human Rights

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 139-164, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Roos, Lena; Nordenstorm, Leif

  Gudomligt gott: om religion och mat

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Inledning

  Ingår i Religion och Bibel, s. 7-15, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Challah i historia och samtid

  Ingår i Religion och Bibel, s. 123-135, 2017.

 • Bok

  Cadavid Yani, Helwi M.

  A Colombian Nun and the Love of God and Neighbour: The Spiritual Path of María de Jesús (1690s-1776)

  Uppsala University, Department of Theology, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Brodd, Sven-Erik

  Chinese ecclesiology - post-denominationalism and the search for an ecclesiological language

  Ingår i International Journal for the Study of the Christian Church, s. 211-231, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2018-03-16 kl 13:15

  Li, Oliver

  Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  Meaning-Making Activity through Media use: a Description of Value Studies in Turkey

  Ingår i Neo-Islamic Culture’s Influence on Recent Turkish Media, s. 27-42, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  A Psychosocial, Spiritual, and Physical Health Study among Assyrian-Syrian Refugees in Istanbul: Cultivating Resilience in the Midst of Hardship

  Ingår i Middle East Journal of Refugee Studies, s. 227 227-255 255, 2017.

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Avci, Artun; Cetrez, Önver; Kotaman, Asli

  Neo-Islamic Cultures Influence on Recent Turkish Media

  2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Chemin, Eduardo; Cetrez, Önver; Korkut, Umut; Chatty, Dawn et al.

  Past and Present Amongst Refugees in the Eastern Mediterranean: Conceptual and Methodological Challenges in the Study of Forced Migration

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  80 år senare: Exegetiska sällskapet, SEÅ och de exegetiska dagarna - tal vid exegetiska sällskapets 80-årsjubileum

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 1-5, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James A.

  A Diverse Academy Recognizes No Boundaries for Critical Inquiry and Debate: A Rejoinder to Anders Gerdmar

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 210-222, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hedlund, Simon

  Who Are the αρσενοκοῖται, and why Does Paul Condemn them (1 Cor 6:9)?

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 116-153, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Spjut, Petter

  Polemisk etikett eller saklig beteckning?: En studie av svenskspråkiga opinionsbildares användning av termen "gnosticism" och dess implikationer för bibelvetenskaplig och kyrkohistorisk forskning

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 76-115, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sundman, Per

  Respecting the Integrity of Life and the Good of Self-Direction

  Ingår i Responsibility and the Enhancement of Life, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundby, Knut; Reintoft Christensen, Henrik; Lövheim, Mia; Niemelä, Kati et al.

  Religion and the Media: Continuity, Complexity, and Mediatization

  Ingår i Religious Complexity in the Public Sphere, s. 137-191, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lövheim, Mia

  Religion, Mediatization and ‘Complementary learning processes’ in Swedish Editorials

  Ingår i Journal of Religion in Europe, s. 366-383, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia; Jernsletten, Haakon et al.

  Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes to Islam in Scandinavia

  Ingår i Journal of Religion in Europe, s. 437-456, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Aune, Kristin; Lövheim, Mia; Giorgi, Alberta; Toldy, Teresa et al.

  Is secularism bad for women?: La laïcité nuit-elle aux femmes?

  Ingår i Social Compass, s. 1-32, 2017.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Tomma ord om sekularisering och inkarnation

  Ingår i Kristen humanism 2018, s. 138 138-141 141, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Sekulär upplysning

  Ingår i Var inte rädd, s. 141-142, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 99-99, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Kuhlin, Julia

  “I Do Not Think I Could be a Christian on My Own”: Lived Religion among Swedish Pentecostal Women

  Ingår i Pneuma, s. 482-503, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Mattias Martinson svarar Göran Larsson

  Ingår i Tidskriften Respons, s. 13 13-13 13, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Reformationens ansikten: Några alternativa teckningar av reformationens skeenden och teologiska förgrundsgestalter

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 17-31, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  Paulus inom judendomen.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 366 366-369 369, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lööw, Heléne; Gardell, Mattias; Mikael, Grundberg Dahlberg

  I gränslandet – symbiosen mellan det organiseradeoch oorganiserade

  Ingår i Den ensamme terroristen?, 2017.

 • Bok

  Poljarevic, Emin; della Porta, Donatella; Hidde Donker, Teije; Hall, Bogumila et al.

  Social Movements and Civil Wars: When Protests for Democratization Fail

  Routledge, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Poljarevic, Emin

  The Power of Elective Affinities in Contemporary Salafism

  Ingår i The Muslim World, s. 474 474-500 500, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Poljarevic, Emin

  The Ambiguity of Citizenship in Contemporary Salafism

  Ingår i The Crisis of Citizenship in the Arab World, s. 338-374, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wassén, Cecilia

  Good and Bad Angels in the Construction of Identity in the Qumran Movement

  Ingår i Gottesdienst und Engel Im Antiken Judentum Und Fruhen Christentum, s. 71-97, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Wassén, Cecilia; Isaksson, Bo; Norin, Stig; Winninge, Mikael et al.

  Dödahavsrullarna: Svensk översättning

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Wassén, Cecilia

  Common Meals in the Qumran Movement with Special Attention to Purity Regulations

  Ingår i The Eucharist – Its Origins and Contexts, s. 77-100, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Naturalism versus Theism: What is at stake?

  Ingår i A 21st Century Debate on Science and Religion, s. 36-51, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  The Future of the Science-Religion Dialogue and the Danger of Scientism

  Ingår i Quaerentibus: Teologia y Ciencia, s. 113 113-123 123, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation

  Ingår i Journal of The European Society of Women in Theological Research, s. 67-80, 2017.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of Leen Van Molle (ed), Charity and Social Welfare. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe 1780-1920 IV. Leuven University Press 2017.

  Ingår i Schweizerische Zeitschrift für Religion under Kulturgeshichte, s. 428 428-430 430, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Håkan

  Religious Claims: History and Politics at the Temple Mount/al-Aqsa in Jerusalem

  Ingår i Mending the World, s. 282-296, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  Kristna och judar om Paulus

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 333 333-337 337, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Carl Johan

  Evaluating Quotations in Ancient Greek Literature: The Case of Heracleon’s hypomnēmata

  Ingår i Shadowy Characters and Fragmentary Evidence, s. 201-231, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  Faith-Based Welfare Practice: Reflections from thePerspective of Islamic Theology

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 119-137, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Ljuset - en viktig symbol i flera religioner

  Ingår i Avtryck. Om livet och det som gör skillnad, s. 8 8-8 8, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Spontana minnesplatser efter attentat

  Ingår i Avtryck. Om livet och det som gör skillnad, s. 8 8-8 8, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Därför tänder vi ljus

  Ingår i Avtryck. Om livet och det som gör skillnad, s. 6 6-7 7, 2017.

 • Bok

  Mazetti Petersson, Andreas

  Antonio Possevino’s Nuova Risposta: Papal Power, Historiography and the Venetian Interdict Crisis, 1606–1607

  Department of Theology, Uppsala University, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Roos, Lena

  Gottlieb Klein und die Religionswissenschaft in Schweden

  Ingår i Deutschsprachige jüdische Migration nach Schweden, s. 119-132, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James A.

  Simplistic Presentations of Biblical Authority and Christian Origins in the Service of Anti-Catholic Dogma: A Response to Anders Gerdmar

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 154-178, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Botvar, Pål Ketil; Sjöborg, Anders

  Social Conflicts, Religion and Human Rights Support: A study of young Christians and Muslims in Scandinavia

  Ingår i Political and judicial rights through the prism of religious belief, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannesson, Karin

  "Och tröstar bedrövade hjärtan" - tankefigurer i Gunnar Wemans griftetal

  Ingår i Och hela folket sade Amen. Perspektiv på gudstjänst och kyrka, s. 225-237, 2017.

 • Bok

  Johannesson, Karin

  Reformation i fem rum

  Verbum Forlag, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Human Dignity and Protection of Rights: An Argument against Legalistic Reductionism

  Ingår i Responsibility and the Enhancement of Life, s. 53-68, 2017.

 • Konferensbidrag

  Zeiler, Johannes

  Lutheran Perspectives on Mission

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zeiler, Johannes

  Transfiguring Lutheran Identities and Theological Education in Tanzania

  Ingår i Mending the World?, s. 469-485, 2017.

 • Doktorsavhandling, sammanläggning
  Room IV, University Main Building, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-02-02 kl 13:00

  Lloyd, Christina

  Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns: A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Norelius, Per-Johan

  Indra's flight and affliction: Vedic reminiscences of an Indo-European myth

  Ingår i Journal of Indo-European Studies, s. 333-372, 2017.

 • Artikel, recension

  Norelius, Per-Johan

  The Twin Horse Gods: The Dioskouroi in Mythologies of the Ancient World

  Ingår i Temenos, s. 290-293, 2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Quotations, Summaries, Interpretative Paraphrases and Mere Assertions: Surveying Extant Material from the "Valentinian" Heracleon

  2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Discerning Quotations from Heracleon in Origen’s Commentary on the Gospel of John

  2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Discerning Quotations from Heracleon in Origen’s Commentary on the Gospel of John

  2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  The Fields Already White for Harvest: Origen’s Quarrel with Heracleon on John 4:35–36

  2017.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Origen’s Vacillating Stances Toward his "Valentinian" Colleague Heracleon

  Ingår i Vigiliae christianae (Print), s. 541-569, 2017.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Review of Christoph Markschies, Christian Theology and Its Institutions in the Early Roman Empire: Prolegomena to a History of Early Christian Theology.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 282-285, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Löfstedt, Malin

  Balancing on the Borders: How Swedish Teachers Deal with Personal Experiences of Religion in Non-Confessional Religious Education

  Ingår i Religious Experience and Experiencing Religion in Religious Education, s. 171-186, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape

  Giving Satirical Voice to Religious Conflict: The Potentials of the Cultural Public Sphere

  Ingår i Nordic Journal of Religion and Society, s. 136-152, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Fallberg Sundmark, Stina

  Dining with Christ and His Saints: Tableware in Relation to Late Medieval Devotional Culture in Sweden

  Ingår i Konsthistorisk Tidskrift, s. 219-235, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bornemark, Jonna; Zackariasson, Ulf

  Negotiating Evil: an introduction

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 329-333, 2017.

 • Artikel, recension

  Henriksson, Simon

  Book review: The Contemplative Self after Michel Henry: A Phenomenological Theology

  Ingår i Heythrop Journal, s. 738-740, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina Sophia; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  An Assessment of Existential Worldview Function among Young Women at Risk for Depression and Anxiety—A Multi-Method Study

  Ingår i Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, s. 165-203, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Takfirism

  Ingår i Våldsbejakande extremism. En forskningsantologi, s. 47-67, 2017.

  Open access
 • Bok

  Martinson, Mattias

  Sekurlarism, populism, xenofobi: En essä om religionsdebatten

  Eskaton, 2017.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Katolikernas lilla katekes: - Recension av Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes

  Ingår i Signum, s. 62-64, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bäckström, Anders

  Folkkyrkan - sedd men osedd

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 102-104-, 2017.

 • Artikel, recension

  Bäckström, Anders

  Recension av Lind, Anna-Sara och Elena Namli (red.): Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur 2017, 219 s.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 312-313, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Eidevall, Göran

  Bibelns "heliga" krig?

  Ingår i Pilgrim, s. 11 11-17 17, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2017-12-15 kl 13:15

  Eddebo, Johan

  Death and the Self: A Metaphysical Investigation of the Rationality of Afterlife Beliefs in the Contemporary Intellectual Climate

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Kvinnor och barn i samband med förlossning.: Kyrkorättsliga och pastoralteologiska perspektiv från svensk medeltid och reformationstid

  Ingår i Kyrklig rätt och kyrklig orätt                   , s. 81-94, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Fallberg Sundmark, Stina

  Kroppen och sinnena i nutida fromhetsliv: Frälsarkransen som exempel

  Ingår i Årsboken Svenskt gudstjänstliv, s. 167 167-196 196, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gdustjänst i tiden: - ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eddebo, Johan

  Babylon Will Be Found No More: On Affinities Between Christianity and Anarcho-Primitivism

  Ingår i Religion & Society, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Lundström, Erik

  The gender order of prophetic diaconia

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 38-50, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Gillen i svensk medeltid: Organiserad gemenskap för levande och döda

  Ingår i Doften av rykande vekar, s. 111-136, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Review of STEPHANIE DIETRICH, KNUD JØRGENSEN, KARI KARSRUD KORSLIEN & KJELL NORDSTOKKE, Diakonia in a Gender Perspective, Oxford: Regnum Books International 2016, 274 pp.

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 110-111, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Fallberg Sundmark, Stina

  Dining with Christ and his Saints: Tableware in Relation to Late Medieval Devotional Culture in Sweden

  Ingår i Journal of Art History/Konsthistorisk tidskrift, s. 219 219-235 235, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna; Wyller, Trygve

  Editor's comment

  Ingår i Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, s. 2-, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Söndag: Gudstjänst i en ny tid

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 180-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 78-, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Eddebo, Johan

  Den totalitära statsuppfattningens renässans

  Ingår i Brand, 2016.

 • Bok

  Lundberg, Magnus

  Tomás Ruiz: utbildning, karriär och konflikter i den sena kolonialtidens Centralamerika

  Teologiska institutionen, Uppsala universitetet, 2017.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fallberg Sundmark, Stina

  Den sakramentalt närvarande Kristus: Teologi och bruk i medeltida och reformatorisk tradition

  Ingår i Doften av rykande vekar, s. 93-110, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Körsångares relation till gudstjänsten: Recension av Caroline Gustavsson Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. Artos 2016.

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 318-, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Universitetshuset sal IV, Uppsala 2017-12-19 kl 10:15

  Brodd, Birgitta

  Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig: En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-12-02 kl 14:15

  Sverker, Joseph

  Constructivism, Essentialism, and the Between: Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Thunbergsvägen, Uppsala 2017-12-01 kl 10:15

  Hedenborg White, Manon

  The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Sal 22-0031, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2017-12-08 kl 10:15

  O'Reilly, Bim

  Baptism and Death: A Study of Mark and Romans

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Rosenfeldt, Mattias Pape

  Hvor meget fylder religion?

  Ingår i Kritisk forum for praktisk teologi, 2007.

 • Bok

  Eidevall, Göran

  Amos: A New Translation with Introduction and Commentary

  Yale University Press, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Lutheran Secularism as a Challenge for Constructive Theology: A Swedish Perspective, a Foucauldian Proposal.

  Ingår i Dialog, s. 233-243, 2017.

 • Bok

  Hansson, Klas

  Kyrkan i fält.: Fältpräster i det svenska försvaret – organisation, principer och konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900

  Artos & Norma bokförlag, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hansson, Klas

  Domprost i Strängnäs

  Ingår i Robert Murray, s. 43-84, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hansson, Klas

  En pastoral kyrkogärning

  Ingår i Och hela folket sade Amen, s. 19-47, 2017.

 • Artikel, recension

  Hansson, Klas

  Review of Jonas Jonson, Nathan Söderblom: Called to Serve

  Ingår i One in Christ, 2016.

 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry, Martin Luther: A Phenomenology of the Cross

  2017.

 • Bok

  Bäckström, Anders; Davie, Grace; Molokotos-Liederman, Lina

  Religion and welfare in Europe: Gendered and minority perspectives

  Policy Press, 2017.

 • Bok

  Hansson, Klas

  Mottagning av ärkebiskop: Från tillträde i enkelhet till offentlig pompa

  Teologiska instititutionen, 2017.

  Open access
 • Bok

  Andersson, Patrik

  En katolsk Ansgar för en katolsk kyrka: Ansgarjubileer och historiebruk

  Teologiska institutionen, 2017.

  Open access
 • Bok

  Fazlhashemi, Mohammad; Ambjörnsson, Ronny

  Visdomens hus: Muslimska idévärldar 600 - 2000

  Natur och kultur, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Den postkristne Foucault: Om praktisk teologi och självets teknologi i Du gouvernement des vivants

  Ingår i Foucault och antiken, s. 89-127, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Ateism och kristen tro

  Ingår i En gråtande Gud och den förvirrade mäniskan, s. 111-134, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction: The Bible and 500 years of Reformation Thought

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-3, 2017.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Alternativa fakta om religion

  Ingår i Tidskriften respons, s. 38 38-39 39, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Reformationen som förevändning

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 130-130, 2017.

 • Bok

  Wejryd, Cecilia

  Lagen, synden och väckelsen: Åtta svenska väckelseledare och moderniteten

  Verbum, 2017.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Recension av Marius Timmann Mjaaland: The Hidden God. Luther, Philosophy and Political Theology

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 187-188, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lövheim, Mia

  Religion på ledarsidan

  Ingår i Religionen tur och retur, s. 147-158, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Det muslimska i det svenska

  Ingår i 100% kamp, s. 162-183, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Larsson, Ernils

  Jinja Honchō and the Politics of Constitutional Reform in Japan

  Ingår i Japan Review, s. 227-252, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  Orthodox Theology: Politics and Power

  Ingår i Political Theologies in Orthodox Christianity, s. 265-282, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihre-salen, Engelska parken, Uppsala 2017-09-22 kl 10:15

  Eckerdal, Erik

  Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement: Unity through a deeper sense of apostolicity

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver; DeMarinis, Valerie

  Drömmen om Sverige: Kulturell kontinuitet och förändring bland irakiska flyktingar i Sverige

  Ingår i Dragomanen, s. 107-117, 2014.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  The Psychological Heritage of Sayfo: An Intergenerational Transmission of Fear and Distrust

  Ingår i Seyfo 1915, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Att leva i lustgården

  Ingår i Avtryck. Om livet och det som gör skillnad, s. 3-4, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ehnberg, Jenny

  Universella mänskliga rättigheter? Utmaningar och möjligheter

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 75-98, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Rättfärdiggörelseläran

  Ingår i En gråtande Gud och den förvirrade människan, s. 313-337, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  De mänskliga rättighterna - nutida utmaningar

  Ingår i En gråtande gud och den förvirrade människan, s. 39-58, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 15-20, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Namli, Elena

  De mänskliga rättigheterna i en demokrati

  Ingår i Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, s. 55-74, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lind, Anna-Sara; Namli, Elena

  Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  2017.

 • Bok

  Lundberg, Magnus

  A Pope of their Own: El Palmar de Troya and the Palmarian Church

  Uppsala University, Department of Theology, 2017.

  Open access
 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] William B. Taylor, Theater of a Thousand Wonders: A History of Miraculous Images and Shrines in New Spain

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2017.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Paul Peucker, A Time of Sifting: Mystical Marriage and the Crisis of Moravian Piety in the Eighteenth Century

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2017.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Jeffrey D. Burson & Jonathan Wright, The Jesuit Suppression in Global Context: Causes, Events, and Consequences

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2017.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Chris Maunder, Our Lady of the Nations: Apparitions of Mary in Twentieth-Century Catholic Europe

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Lärdomar från en simulering av humanitär förhandling

  Ingår i Högre Utbildning, s. 76-80, 2017.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James A.

  Second Clement and Gnosticism: The status quaestionis

  Ingår i EARLY CHRISTIANITY, s. 124-149, 2017.

 • Konferensbidrag

  Löfquist, Lars

  Future Generations and Nuclear Waste Management

  Ingår i Ethics, Energy & the Future: Technology for a Sustainable Society, Delft University of Technology, The Netherlands, June 24-26, 2010, 2010.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Löfquist, Lars

  The Future of Nuclear Power: Some implications for global energy consumption and energy production

  Ingår i Assessing energy futures, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, January 28-February 1, 2013, 2013.

 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  The Trinity among the Nations: The Doctrine of God in the Majority World

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 92-94, 2017.

 • Artikel, recension

  Löfquist, Lars

  Recension av Ole Jensen På kant med klodens klima: Om behovet av et ændret natursyn

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 187-187, 2011.

 • Bok

  Åhman, Bertil

  Pasteur Daniel Ndoundou: Dirigeant de réveil dans l’Église Évangélique du Congo

  Éditions Kimpese, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Melder, Cecilia; Fischer, Regina Santamaki; Nygren, Bjorn; DeMarinis, Valerie et al.

  Validating WHOQOL-SRPB in Sweden: instrument adaption for measuring existential aspects of health-related quality of life [HRQL] in secular contexts

  Ingår i Quality of Life Research, s. 100-100, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Melder, Cecilia; Jyrell, Ida P.; Söderqvist, Fredrik

  Measuring adolescents health-related quality of life [HRQL] in a secular context-introducing a Swedish WHOQOL-SRPB-adolescent instrument

  Ingår i Quality of Life Research, s. 88-88, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Söderqvist, Fredrik; Melder, Cecilia

  Psychometric testing of the WHOQOL-BREF scale in Swedish adolescents

  Ingår i Quality of Life Research, s. 103-103, 2016.

 • Bok

  Carlsson, Susanne; Billing, Nils; Lindblom, Michael; Hedlund, Ragnar et al.

  Antiken. Från faraonernas Egypten till romarrikets fall

  Natur och kultur, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Kubai, Anne

  'Confession' and 'Forgiveness' as a strategy for development in post-genocide Rwanda

  Ingår i HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Löfquist, Lars

  Humanitarianism: Between Realism and Utopia

  Ingår i Antae Journal, s. 102 102-113 113, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Lövheim, Mia; Campbell, Heidi A.

  Considering critical methods and theoretical lenses in digital religion studies

  Ingår i New Media and Society, s. 5-14, 2017.

 • Artikel, recension

  Bexell, Oloph

  Nathan Soderblom: Called to Serve

  Ingår i Expository times, s. 251-251, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Nästan religiös: Katedraler och sekulära teologier

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 24-36, 2016.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Teologi från katedralens inre

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 147-149, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  ”Trotzig’s Word borders - a quiet space where theology is heard”

  Ingår i Studia Theologica, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Sårbara röster och skrivande skaparkraft i skuggan av Gud”

  Ingår i ”Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt”, s. 74-94, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Det finns alltid Någon som kommer hem och är snäll”

  Ingår i Vi läser dig Lars Ahlin. , 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden”

  Ingår i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, s. 65-94, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  “The Phantom of God in the (auto-)biographical writings of Hélène Cixous and Etty Hillesum”

  Ingår i The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum, s. 205-220, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Theology at a Standstill: Johannes de Silentio's Fear and trembling

  Ingår i Facing Abraham, s. 7-29, 2017.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Essunger, Maria; Ekstrand, Thomas; Martinson, Mattias; Westerlund, Katarina et al.

  Mening och mönster: Bilder av teologi och livsåskådningsforskning. : Festskrift till Carl-Reinhold Bråkenhielm Acta Universitatis Upasliensis, Studies in Faiths and Ideologies, Uppsala, 2010, s. 163-183. ISSN 1102-7878; ISBN 978-91-554-7731-8)

  2010.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Essunger, Maria; Bråkenhielm, Carl Reinhold

  Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction: Islamic Theology in the Nordic Setting

  Ingår i Studia Theologica, s. 123-126, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-3, 2016.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Ateism, religion och existentiell utsatthet

  Ingår i Årsbok för kristen humanism, s. 144-146, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Livsåskådningar – några inledande reflektioner”

  Ingår i Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, s. 9-33, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  To hear the unheard: or re-imagining representation with Primo Levi and Hélène Cixous

  Ingår i Literature & Theology, s. 437-454, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  " God is dog in the English Mirror:: Hélène Cixous and the performative power of writing"

  Ingår i Marginalidade e Alternativa, s. 77-90, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Essunger, Maria

  “The right to write - or imagining human difference anew with Hélène Cixous”

  Ingår i JĘZYK - SZKOŁA - RELIGIA, s. 70-78, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  “Reveries or Truths: On the Betrayed Experience of the Child in Hélène Cixous’  (Auto-) Biographical Writings"

  Ingår i Monument and Memory, s. 115-126, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Essunger, Maria

  ”Livsfrågor i litterär gestaltning – Att våga ställa frågan om livets mening och leva med det uteblivna svaret”

  Ingår i Religioner, livsåskådningar, livsfrågor och etik för lärare i årskurs 4-6., s. 203-217, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Mattsson Sydner, Ylva; Persson Osowski, Christine; Lövheim, Mia

  Mat och religion

  Ingår i Nordisk Nutrition, s. 22-25, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Understanding Origen: The Genre(s) of the Gospels in Light of Ancient Greek Philology and Modern Genre Theory

  Ingår i Scrinium, s. 181-214, 2016.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Interpretation of literary authoritative texts: The methodology of ancient Greek philology

  2016.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  If Heracleon Really Was a Follower of Valentinus, Why Are Their Exegetical Methods So Different?

  2016.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Origen’s vacillating stances towards Heracleon, his ‘Valentinian’ predecessor in using Greek philology to interpret the Gospel of John

  2016.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Gränsdragningar i de första kommentarerna till Nya testamentet

  2017.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  If Heracleon Really Was a Follower of Valentinus, Why Are Their Exegetical Methods So Different?

  2016.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Paul and Greco-Roman Education: Did Paul Interact with Philologists in Corinth?

  2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-05-19 kl 10:00

  Callewaert, Teresa

  Theologies Speak of Justice: A Study of Islamic and Christian Social Ethics

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Poveda Guillén, Oriol; Svensson, Jakob

  Re-thinking the Global Age as Interdependence, Opacity and Inertia

  Ingår i tripleC (cognition, communication, co-operation), s. 475-495, 2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  En ny form av teologisk reflektion: Recension av Doften av rykande vekar - reformationen ur folkets perspektiv

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 48-49, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bäckström, Anders

  Religion and ritual markers between the public and the private: Funerary rites in Sweden

  Ingår i Death, Life and Laughter, s. 87-104, 2017.

 • Bok

  Wassén, Cecilia; Hägerland, Tobias

  Den okände Jesus: Berättelsen om en profet som misslyckades

  Langenskiöld, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  Emotion Regulation and Existential Meaning-Making in Young Women with Mental Ill-Health Concerns–A Qualitative Study

  Ingår i Psychological and Behavioral Sciences International Journal, s. 001 001-010 010, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Ahmadi, Nader; Ahmadi, Fereshteh; Cetrez, Önver A.; Erbil, Pilar et al.

  Religious meaning-making coping in Turkey: a study among cancer patients

  Ingår i Illness, crisis and loss, s. 1-19, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Cetrez, Önver

  Assyriska-syriska flyktingar i Turkiet: en särskilt utsatt grupp

  Ingår i Medelhavsinstitutens betydelse för svensk humaniora, 2016.

 • Artikel, recension

  Bergström, Ulf

  Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse

  Ingår i Dead Sea Discoveries, s. 249-251, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Lilja, Aina; DeMarinis, Valerie; Lehti, Arja; Forssen, Annika et al.

  Experiences and explanations of mental ill health in a group of devout Christians from the ethnic majority population in secular Sweden: a qualitative study

  Ingår i BMJ Open, 2016.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Sörhuus, Mikael

  Spiritual Knowledge as Embodied Appraisals: A Reading of Jonathan Edwards from an Emotion Theory Point of View

  Ingår i Issues In Science And Theology, s. 223-233, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  "Det stackars räddningslöst förlorade folket": Om Martin Luthers förakt mot judar.

  Ingår i Kristen humanism 2017, Jag vill förändra. 500 år av reform och humanism., s. 65-71, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Roos, Lena

  Encyclopaedia Judaica (EJ)

  Ingår i Lexikon över lexikon, s. 35-36, 2017.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  The Miracle of Animal Humanity: The Testimony of a Dog

  2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Aula minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, 753 10, Uppsala 2017-05-06 kl 14:00

  Poveda Guillén, Oriol

  According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Wassén, Cecilia

  Jesus' Table Fellowship with "Toll Collectors and Sinners" Questioning the Alleged Purity Implications

  Ingår i Journal For The Study of the Historical Jesus, s. 137-157, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Wassén, Cecilia

  The Use of the Dead Sea Scrolls for Interpreting Jesus's Action in the Temple

  Ingår i Dead Sea Discoveries, s. 280-303, 2016.

 • Artikel, recension

  Lindkvist, Linde

  Exporting Freedom: Religious Liberty and American Power

  Ingår i Religion and Human Rights, s. 256-261, 2016.

 • Artikel, recension

  Ålöw, Tobias; Franke, Leonhard; Ljungberg, Bo Krister; Löfstedt, Torsten et al.

  Recensioner

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 217-284, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Billing, Nils

  "It is I, Your Son; I am Horus": Ritual and Spatial Progression in the Pyramid of Pepy I

  Ingår i The Pyramids, s. 249-269, 2016.

 • Artikel, recension

  Billing, Nils

  Recklinghausen, D. von & M. A. Stadler, KultOrte. Mythen, Wissenschaft und Alltag in den Tempeln Ägyptens

  Ingår i Bibliotheca Orientalis, s. 405-407, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Billing, Nils

  Porten till det okända: Bergssymbolik i det forntida Egypten

  Ingår i Vägar till insikt och utsikt, s. 39-58, 2014.

 • Bok

  Billing, Nils

  De dödas bok: Den fornegyptiska dödsboken i översättning och kommentar

  Carlsson Bokförlag, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Gudstjänst i tiden: Ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 380-384, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Edgardh, Ninna

  Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 280-, 2016.

 • Artikel, recension

  Edgardh, Ninna

  Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer: Recensionsartikel

  Ingår i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, s. 171-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Sexualitet och judisk identitet från Bibeln till medeltid

  Ingår i Religion och Bibel, s. 81-102, 2013.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  Oy vey! Oyvei ha-Shem! The enemies of God in medieval Hebrew Chronicles

  2013.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  The end of History of Religions in Sweden

  2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Roos, Lena

  Rhetoric and Religious Heritage

  Ingår i Dominikaner und Juden / Dominicans and Jews. Personen, Konflikte und Perspektiven vom 13. bis zum 20. Jahrhundert / Personalities, Conflicts, and Perspectives from the 13th to the 20th Century, s. 115-134, 2015.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  The end is nigh. Religion in disaster films

  2012.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  Gottlieb Klein and the History of Religions in Sweden

  2014.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  Gottlieb Klein and the Study of Religion in Sweden

  2015.

 • Konferensbidrag

  Roos, Lena

  The Binding of Isaac – Jewish Martyrs and Christian Theology

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Kärjä, Antti-Ville; Sjöborg, Anders

  Editorial: The Intersection of the Popular and the Sacred in Youth Cultures

  Ingår i Young - Nordic Journal of Youth Research, s. 1-7, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Widmark, Henrik; Fallberg Sundmark, Stina

  Att röra vid och förenas med det heliga: Kyrkans föremål och bruk i en medeltida sockenkyrka

  Ingår i Himlen är här/Heaven is here, s. 56-61, 2014.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Religion, Education and Human Rights: Theoretical and empirical perspectives

  2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöborg, Anders; Ziebertz, Hans-Georg

  Education in the context of religious pluralism and human rights – an introduction

  Ingår i Religion, Education and Human Rights, s. 1-9, 2017.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekedahl, MarieAnne

  Copingteoretiska svar

  Ingår i Varför finns religion?, s. 176-200, 2016.

 • Artikel, recension

  Kuhlin, Julia

  Community and Worldview among Paraiyars of South India: 'Lived' Religion

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 253-254, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Kelhoffer, James A.

  Pigeonholing a Prooftexter?: The Citations in 2Clement 2 and Their Allegedly Gnostic Background

  Ingår i Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, s. 266-295, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Wassén, Cecilia

  The (Im)purity Levels of Communal Meals within the Qumran Movement

  Ingår i Journal of Ancient Judaism, s. 102-122, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Roos, Lena

  Att återvända till paradiset: Bibelns böcker är fyllda av längtan

  Ingår i Avtryck, s. 6-6, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Lövheim, Mia; Linderman, Alf

  Measuring resurgence of religion?: Methodological considerations in a study of Swedish editorials

  Ingår i Nordicom Review, s. 101-114, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedenborg White, Manon; Hedenborg, Susanna

  From glamour to drudgery. Changing patterns in the equine sector: A comparative study of Sweden and Great Britain in the 20th century.

  Ingår i Gender and equestrian sport, s. 15-36, 2013.

 • Artikel, recension

  Hedenborg-White, Manon

  Asbjorn Dyrendal, James R. Lewis, & Jesper Aa. Petersen (eds). The Invention of Satanism. New York: Oxford University Press, 2015. Reviewed by Manon Hedenborg-White

  Ingår i Aries, s. 141-144, 2017.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Into the Underworld: Rejected Practice and Submissiveness as a Transformative Strategy in Modern Sexual Magic

  2013.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Seven veils and a garland of skulls: Orientalism, gender and Eastern religion in interpretations of a celestial harlot

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedenborg White, Manon

  Death as a woman: Santa Muerte and religious 'othering' in Mexico

  Ingår i Vile women, s. 235-255, 2014.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Death as a Woman: The Rise of the Cult of Santa Muerte in Mexico and the United States

  2013.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  The Priestess Ascending: Issues of Gender, Power and the Future of Wicca

  2012.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Towards a framework for the study of gender in Western esotericism

  2012.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Dabbling in darkness, fanning the flames: The life and death of the gentleman antichrist

  2014.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  The woman girt with a sword: The goddess Babalon in post-Crowley esotericism

  2014.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Apocalyptic aesthetics: The goddess Babalon in visual culture

  2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedenborg White, Manon

  Contemporary Paganism

  Ingår i Controversial new religions, s. 315-330, 2014.

 • Artikel, recension

  Hedenborg White, Manon

  Damon Zacharias Lycourinos (ed.). Occult Traditions. Colac: Numen Books, 2012. Reviewed by Manon Hedenborg-White

  Ingår i Correspondences: Online Journal for the Academic Study of Western Esotericism, s. 141-146, 2015.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  "A tigress woman, clad with sin": Babalon, orientalism, and the femme fatale

  2015.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Att beköna kosmos: Performativitet och genus i Aleister Crowleys gnostiska mässa

  2015.

 • Konferensbidrag

  Hedenborg White, Manon

  Every man and every woman is a star: The social construction of gender in contemporary Ordo Templi Orientis

  2013.

 • Artikel i tidskrift

  Hedenborg White, Manon; Hedenborg, Susanna

  Changes and variations in patterns of gender relations in equestrian sports during the second half of the twentieth century

  Ingår i Sport in Society, s. 302-319, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Hedenborg White, Manon

  Revolutionsikon eller playboygudinna?: Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon

  Ingår i Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, s. 120-155-, 2011.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [review of:] Celia Cussen, Black Saint of the Americas: The Life and Afterlife of Martin de Porres, 2014.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 163-166, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Westerlund, Katarina

  Livsåskådningars bakgrund och betydelse för unga idag

  Ingår i Religioner, livsåskådningar och etik, s. 41-54, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Westerlund, Katarina

  Vem och vad är människa? Synen på barn i kristet och samtida tänkade.

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 95-116, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Westerlund, Katarina

  Spirituality and mental health among children and youth - a Swedish point of view

  Ingår i International Journal of Children's Spirituality, s. 216-229, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Boije, Erika

  Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land

  Ingår i Ennen ja Nyt, 2016.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Traces of a Dog: On Animal Humanity in Cixous’ Algerian Narratives

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Gunner, Göran

  Christian zionism in comparative perspective: An introduction

  Ingår i Comprehending Christian Zionism, s. 1-14, 2014.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Negotiating the Human: Franz Kafka's and Hannah Arendt's conceptualiations of membership in a community

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  Traces of a Half-Forgotten Dog: Suffering and Animal Humanity in Hélène Cixous' Algerian Scenes

  Ingår i Literature & Theology, s. 420-431, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  'My little wild fever-struck brother': Human and animal subjectivity in Hélène Cixous' Algeria

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 456-468, 2017.

 • Bok

  Stenmark, Mikael

  Tiedeusko ja todellisuuden rajat

  Kirjapaja, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Religious Naturalism and Its Rivals

  Ingår i Naturalism and Beyond, s. 59-84, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Caraus, Tamara

  Cosmopolitanism And Populism: From Incompatibility To Convergence, And Back

  Ingår i ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI-STIINTE POLITICE, s. 83-102, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Varför Guds existens spelar roll – om ateism och teism

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 45-67, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Livsåskådning, människosyn och gudsuppfattning – några centrala analyskategorier

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 11-27, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  Justifying political decisions through theological arguments

  Ingår i Studia Theologica, s. 179-198, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Leidenhag, Mikael

  From Emergence Theory to Panpsychism-A Philosophical Evaluation of Nancey Murphy's Non-reductive Physicalism

  Ingår i Sophia, s. 381-394, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael; Gregersen, Niels Henrik

  Naturalism and beyond: Religion and the varieties of naturalism

  Ingår i Naturalism and Beyond, s. 3-14, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Haga, Rannveig Jetne

  "Freedom has destroyed the Somali family": Somali parents' experiences of epistemic injustice and its influence on their raising of Swedish Muslims

  Ingår i Making European Muslims, s. 39-55, 2014.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3B, Uppsala 2016-12-09 kl 09:30

  Jonbäck, Francis

  The God who Seeks but Seems to Hide

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Shifting Emphasis: Examples of Early and Modern Reception of the Book of Amos

  Ingår i Bridging between Sister Religions, s. 31-41, 2016.

 • Konferensbidrag

  Zeiler, Johannes

  Made in Africa? Visions and Debates of Theological Education amongst Lutherans and Evangelicals in Africa

  2015.

 • Konferensbidrag

  Zeiler, Johannes

  Transfiguring Lutheran identities in the debate on theological education in sub-Saharan Africa

  2016.

 • Konferensbidrag

  Zeiler, Johannes

  Mission, Visions, and Debates of Higher Theological Education. Lutheran Encounters with Pentecostal and Charismatic Christianity in Tanzania

  2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Människosyn och gudsuppfattningar i muslimska tanketraditioner

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 116-135, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Engelska parken, Uppsala 2016-12-02 kl 11:15

  Knutsson Bråkenhielm, Lotta

  Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn?: Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Haug, Sigrid Helene Kjorven; Danbolt, Lars J.; Kvigne, Kari; DeMarinis, Valerie et al.

  How older people with incurable cancer experience daily living: A qualitative study from Norway

  Ingår i Palliative & Supportive Care, s. 1037-1048, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Beer, Gabriella

  "Whoever is not with me is against me": Accounts of Rituals Securing the Loyalty of Individual Gods in Republican Rome

  Ingår i L'adversaire de Dieu / Der Widersacher Gottes, s. 219-230, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ekonomikum, hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 2016-12-09 kl 14:00

  Holmefur, Niklas

  Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014

  Open access
 • Bok

  Stenmark, Mikael

  Tankar om Gud, kristen tro och livets mening: En samling religionsfilosofiska essäer

  Artos & Norma bokförlag, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Uppsala 2016-12-16 kl 13:00

  Santell, Fredrik

  Svenska kyrkans diakonistyrelse: Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938

  Open access
 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Oloph Bexell, Magnus Stagnelius - inte bara fader till en skald

  Ingår i Personhistorisk Tidskrift, s. 126-127, 2015.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Oloph Bexell, Biskop Stagnelius - inte bara fader till en skald

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 280-281, 2015.

 • Artikel, recension

  Santell, Fredrik

  Recension: Patrick-Dominique Linck, Histoire religieuse de la Suède 1520-1930

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 316-317, 2015.

 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Kyrkans frihet och politikens autonomi: Recension av Bernt Torvild oftestad: Den katolske kirke og liberalt demokrati. Kolofon forlag 2015.

  Ingår i Signum, s. 57-58, 2016.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Virginia Garrard-Burnett, Paul Freston & Stephen C. Dove (eds.) The Cambridge History of Religions in Latin America, 2016

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 147-149, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3H, Hus 6, Uppsala 2016-10-28 kl 10:15

  Egeland, Erik

  Christianity, Generation and Narrative: Religious Conversion and Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012

  Open access
 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Julie Byrne, The Other Catholics: Remaking America’s Largest Religion, 2016.

  Ingår i Nova Religio, s. 147-148, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Lundström, Magnus; Lundström, Tomas

  Hundra år av radikal nationalism

  Ingår i ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, s. 39-66, 2016.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Hansson, Klas

  Nathan Söderblom and his Successors: Swedish Archbishops' International Footprints

  Ingår i Kirchliche Zeitgeschichte, s. 313-327, 2015.

 • Konferensbidrag

  Leidenhag, Mikael

  Emergence, Realism and the Good Life

  Ingår i Issues In Science And Theology, s. 87-99, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Islam - ritualer och heliga platser

  Ingår i Religioner, livsåskådningar och etik, s. 97-109, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Leidenhag, Mikael; Leidenhag, Joanna

  Science and Spirit: A Critical Examination of Amos Yong's Pneumatological Theology of Emergence

  Ingår i Open Journal of Semantic Web (OJSW), s. 425-435, 2015.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2016-10-07 kl 10:15

  Morberg Jämterud, Sofia

  Human Dignity: A Study in Medical Ethics

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Haug, Sigrid Helene Kjorven; DeMarinis, Valerie; Danbolt, Lars Johan; Kvigne, Kari et al.

  The illness reframing process in an ethnic-majority population of older people with incurable cancer: variations of cultural- and existential meaning-making adjustments

  Ingår i Mental Health, Religion & Culture, s. 150-163, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  DeMarinis, V.; Cetrez, Andreas Önver

  A psychosocial-, somatic- and existential health study among Assyrian-Syrian refugees in Istanbul- understanding resilience in the midst of hardship

  Ingår i Journal of Psychosomatic Research, s. 61-62, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Lundberg, Magnus

  Högt ovanför klausuren: Spansk-amerikanska kontemplativa kvinnors andliga flygfärder

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, 2016.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Alexandre Coello de la Rosa, Jesuits at the Margins, Missions and Missionaries in the Marianas (1668-1769), 2016.

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 166-168, 2016.

 • Artikel, recension

  Lundberg, Magnus

  [Review of:] Gustavo Morello, SJ The Catholic Church and Argentina's Dirty War, 2015

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 179-181, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Poljarevic, Emin

  In Pursuit of Authenticity: Becoming a Salafi

  Ingår i Comparative Islamic Studies, s. 139-164, 2012.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Hein, Irmgard; Billing, Nils; Meyer-Dietrich, Erika

  The Pyramids: Between Life and Death

  2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  Worship and Culture: Foreign Country or Homeland?

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 79-80, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Poljarevic, Emin

  Islamic Tradition and Meanings of Modernity

  Ingår i International Journal for History, Culture and Modernity, s. 29 29-57 57, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Mikael

  Att söka uppbyggelse i våldsamma bibeltexter”

  Ingår i Att tolka Bibeln och Koranen, s. 149-165, 2009.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöberg, Mikael

  Exegetens uppdrag?: Ruts släkttavla som lackmustest

  Ingår i Vad, hur och varför, s. 169-181, 2007.

 • Artikel i tidskrift

  Johannesson, Karin

  The Holy Spirit and Lutheran Spirituality in the Twenty-First Century

  Ingår i Seminary Ridge Review, s. 1-15, 2016.

 • Artikel, recension

  Sjöberg, Mikael

  Recension av Hedvig Larsson, Jews and Gentiles in Early Jewish Novels, Uppsala: Uppsala Universitet, 2006.

  Ingår i Svensk kyrkotiding, s. 305-306-, 2006.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Deryn Guest, Beyond Feminist Biblical Studies. The Bible in the Modern World 47. Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2012 samt Claudia Camp, Ben Sira and the Men Who Handle Books. Gender and the Rise of Canon-Consciousness. Hebrew Bible Monographs 50. Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2013.

  Ingår i svensk exegetisk årsbok, s. 168-171, 2014.

  Open access
 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Läsning som motståndsrörelse: Recension av Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik. Glänta produktion: Göteborg 2015.

  Ingår i Kultur som motstånd och motkraft. Kristen humanism 2016, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Mikael

  Illdådet i Gibea: Om våldet mot levitens bihustru i Dom 19

  Ingår i Religion och Bibel, s. 131-161, 1996.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Caroline Vander Stichele och Hugh Pyper (red) Text, Image, Otherness in Children’s Bibles: What is in the Picture? Atlanta: Society of Biblical Literature, 2012.

  Ingår i svensk exegetisk årsbok, s. 270-272, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Mikael

  Tolkningsstrategier för ‘etiskt problematiska’ bibeltexter

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 23-32, 1999.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Ovidiu Creangă (red.), Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond. The Bible in the Modern World 33. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2010 samt Ovidiu Creangă och Peter–Ben Smit (red.) Biblical Masculinites Foregrounded. Hebrew Bible Monographs 62. Sheffield: Sheffield Phoenix Press. 2014.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 220-225, 2015.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Naomi Steinberg, The World of the Child in the Hebrew Bible. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2013

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 200-201, 2014.

  Open access
 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Dale C. Allison et al (red) Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol 5, Berlin/Boston: de Gruyter.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 199-202, 2013.

 • Artikel, recension

  Sjöberg, Mikael

  Recension av Pamela Tamarkin Reis, Reading the Lines. A Fresh Look at the Hebrew Bible, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2002.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 228-230, 2003.

 • Artikel, recension

  Sjöberg, Mikael

  Recension av Greger Andersson, The Book and Its narratives: A Critical Examination of Some Synchronic Studies of the Book of Judges, Örebro Studies in Literary History and Criticism 1, Örebro: Örebro University Press, 2001.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 158-160, 2002.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Jacques Berlinerblau, The Secular Bible: Why Non-Believers Must Take Religion Seriously. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 samt av Hugh S. Pyper, An Unsuitable Book: The Bible as a Scandalous Text. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2005.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 250-253, 2007.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Marcia J. Bunge, Terence E. Fretheim och Beverly Roberts Gaventa (red.) The Child in the Bible. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 217-218, 2011.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Jacobsen, Anders-Christian (red.) The Discursive Fight Over Religious Texts in Antiquity. Religion and Normativity, vol 1. Aarhus: Aarhus Univerisity Press, 2009, Nielsen, Kirsten, Receptions and Transformations of the Bible. Religion and Normativity vol 2. Aarhus: Aarhus University Press, 2009 samt Lodberg, Peter (red.) Religion, Politics and Law. Religion and Normativity, vol 3. Aarhus: Aarhus University Press, 2009

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 240-244, 2011.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Todd Penner och Caroline Vander Stichele (red), Mapping Gender in Ancient Religious Discourse. Biblical Interpretation Series 84. Leiden: Brill, 2007.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 256-258, 2009.

 • Artikel, recension

  Sjöberg, Mikael

  Recension av Timothy K. Beal, The Book of Hiding. Gender, Ethnicity, Annihilation, and Esther (Biblical Limits), London and New York: Routledge, 1997, Athalya Brenner (red), Ruth and Esther. A Feminist Companion to the Bible (Second Series 3), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999 samt J. Cheryl Exum och Stephen D. Moore (red), Biblical Studies/Cultural Studies. The Third Sheffield Colloquium. (Gender, Culture, Theory, 7) Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 211-217, 1999.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Kulturarvet som urskog, symfoni eller verktygslåda?: Recension av Boken om oss alla. Tretton röster om bibeln. Erik Aurelius och Mikael Winninge (red) Bibelsällskapets förlag: Uppsala 2015.

  Ingår i Kultur som motstånd och motkraft. Kristen humanism 2016., 2016.

 • Artikel, recension

  Larsson, Mikael

  Recension av Brennan W. Breed, Nomadic Text: A Theory of Biblical Reception History. Indianpolis: Indianapolis University Press 2015.

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 210-212, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Håkan

  Varför just dessa böcker?

  Ingår i Tolkning för livet., s. 27-65, 2004.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bengtsson, Håkan

  "Juden" som "den andre" i kyrklig exegetik

  Ingår i Vad, hur och varför?, s. 129-137, 2006.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  Fariséer mellan svensk protestantism och Tredje riket: En bakgrundsteckning till Hugo Odebergs «Fariséism och kristendom»

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 97-109, 2006.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Bäckström, Anders

  Welfare, Society and Secularization

  Ingår i Modernities, Memory and Mutations, s. 147-162, 2015.

 • Bok

  Bäckström, Anders; Wejryd, Anders

  Sedd men osedd: Om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet

  Verbum Forlag, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Bäckström, Anders

  Religion är både privat och offentlig

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 382-383, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Mikael

  Bortom stereotyper: En feministisk läsning av Jeftaberättelsen

  Ingår i Kvinnovetenskaplig tidskrift, s. 87-100, 2003.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Sjöberg

  Exegetens uppdrag?: Ruts släkttavla som lackmustest,

  Ingår i Exegetens uppdrag?, s. 128-145, 2007.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Hanna

  Vispringer för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar.: Idrottsbilder i Nyatestamentet

  Ingår i Kyrkan och idrotten under 2000år. , s. 27-57, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Sjöberg, Mikael

  Den böjliga normen: Exemplet Rut från Talmud till Pleijel

  Ingår i När religiösa texter blir besvärliga, s. 129-146, 2007.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenström, Hanna

  ’Kristus är med det på banan’.: Historiebruk i debatten om prästvigning av kvinnor 1957 och 1958

  Ingår i Minneoch möjlighet. , s. 105-131, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöberg, Mikael

  Jephthah’s Daughter as Desired Object or Feminist Icon

  Ingår i Biblical Interpretation, s. 377-394, 2007.

 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry and Material Democracy

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Larsson, Mikael Larsson

  Whose enemy?: Lars von Trier’s Anti-Christ in Dialogue with Biblical Creation and Passion Narratives

  Ingår i L’adversaire de Dieu / Der Widersacher Gottes, s. 305-327, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ahlstrand, Kajsa

  Kapittel 15 Religionsteologi och frälsning

  Ingår i Dialogteologi på norsk, s. 247-259, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  Prophetic cult-criticism in support of sacrificial worship?: The case of Jeremiah

  Ingår i Sacrifice, Cult, and Atonement in Ancient Judaism and Early Christianity, s. 151-167, 2017.

 • Konferensbidrag

  Eddebo, Johan

  “On the Regulation of Science by Religion”

  2014.

 • Bok

  Sundman, Per

  Egalitarian Liberalism Revisited: On the Meaning and Justification of Social Justice

  Uppsala University, 2016.

  Open access
 • Artikel, recension

  Bengtsson, Håkan

  Jesus med judiska ögon.

  Ingår i Kristen humanism 2016, s. 147-148-, 2016.

 • Konferensbidrag

  Egeland, Erik K.E.

  Negotiating uncertainty; hopes of the future: examples among Christian youth in the Sidama zone, Southern Nations, Nationalities and People’s Regional State (SNNPRS) Ethiopia

  2015.

 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric

  Fem nyanser av rättvisa: Om lönepolitik och rättviseteori

  Landorganisationen i Sverige, 2015.

 • Bok

  Grenholm, Carl-Henric; Gunner, Göran

  Justification in a Post-Christian Society

  Pickwick Publications, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  Kristna talar om judar, judar talar om kristna: Om konsten att inte tala förbi varandra.

  Ingår i Kristen humanism, s. 95-104, 2015.

 • Konferensbidrag

  Egeland, Erik K.E.

  Contested spaces between Christian communities in Awasa, SNNPR, Ethiopia

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Bengtsson, Håkan

  Landets folk: Om israelers och palestiniers politiska och teologiska berättelser

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 214-217, 2015.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Wassén, Cecilia

  The Jewishness of Jesus and Ritual Purity

  Ingår i Scripta Instituti Donneriani Aboensis, s. 11-36, 2016.

  Open access
 • Konferensbidrag

  Henriksson, Simon

  Michel Henry and the Theo-Logical Sense of Life

  2016.

 • Bok

  Stenmark, Mikael; Gregersen, Niels Henrik

  Naturalism and Beyond: Religious Naturalism and Its Alternatives

  Peeters Publishers, 2016.

 • Bok

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar

  Liber, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Roos, Lena

  Religion och sexualitet

  Ingår i Samhällskroppen - Om samhälle, kön och sexualitet, s. 91-97, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Lundmark, Evelina

  Vår Lösen i ljuset av nedslag i andra tidningar: Om tiden med Anne-Marie Thunberg som redaktör

  Ingår i Anne-Marie Thunberg, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Leidenhag, Mikael

  Is Panentheism Naturalistic? How Panentheistic Conceptions of Divine Action Imply Dualism

  Ingår i Forum Philosophicum - International Journal for Philosophy, s. 209-225, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Leidenhag, Sven

  Religious language and the task of theology in a scientific and eco-sensitive age

  Ingår i Studia Theologica, s. 56-72, 2014.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Excavating Heracleon from Origen: A Shadowy Character Preserved in Fragments by an Adversary

  2015.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  ’His statements are exceedingly distorted and made contrary to manifest facts’: Origen’s response to Heracleon’s interpretation of the Gospel of John

  2014.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  If Heracleon Really Was a Follower of Valentinus, Why Are Their Exegetical Methods So Different?

  2016.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Tre ledtrådar till Gamla testamentet

  Ingår i Sändaren, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Åttonde söndagen efter trefaldighet, den 25 juli

  Ingår i Tro & Liv, 2010.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Evaluating quotations in ancient literature: the case of Heracleon’s lost exegetical notebook

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Den helige Johannes döparens dag, den 27 juni

  Ingår i Tro & Liv, 2010.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Quarreling colleagues: Approaches to Heracleon’s and Origen’s commentaries on the Fourth Gospel

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Bibelns samlevnadsideal

  Ingår i Frisinnad tidskrift, 2007.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Quotation practices in Origen’s Commentary on the Gospel of John : How dependable are his quotations of Heracleon?

  2015.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  Heracleon, Origen and other readers: Greek education as a context for the earliest New Testament commentaries

  2015.

 • Konferensbidrag

  Berglund, Carl Johan

  History, intended for spiritual interpretation: Genre reflections and genre expectations of Origen of Alexandria in his Commentary on the Gospel of John

  2014.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, den 19 juni

  Ingår i Tro & Liv, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Söndagen före domssöndagen, den 14 november

  Ingår i Tro & Liv, 2010.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  En framgångsrik missionsförsamling

  Ingår i Sändaren, 2007.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Trettonde söndagen efter trefaldighet, den 18 september

  Ingår i Tro & Liv, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Bibelns samlevnadsideal: Går det att härleda äktenskapet ur Bibeln?

  Ingår i Tro & Liv, s. 4-24, 2007.

 • Artikel i tidskrift

  Holmstrand, Jonas

  Tron är inte vad vi trodde: Genom en språklig innovation gav Nya testamentets författare uttryck för ett särdrag i sin tro

  Ingår i Pilgrim: en tidskrift för andlig vägledning, s. 22-26, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Berglund, Carl Johan

  Origenes exegetiska metodik i Om bönen

  Ingår i Ad fontes, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Berglund, Carl Johan; Gustafsson, Daniel

  Ad fontes: Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Tredje söndagen i advent, den 12 december

  Ingår i Tro & Liv, 2010.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Recension av Patricia Walthers, The Assumed Authorial Unity of Luke and Acts: A Reassessment of the Evidence. SNTSMS 145. (Cambridge: Univ. 2010)

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 272-274, 2013.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Review of Lorne R. Zelyck, John among the Other Gospels: The Reception of the Fourth Gospel in the Extra-Canonical Gospels. WUNT II 347. (Tübingen: Mohr Siebeck 2013)

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 269-271, 2015.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Review of Peter W. Martens, Origen and Scripture: The Contours of the Exegetical Life. Oxford Early Christian Studies. (Oxford: Oxford University Press 2012)

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 245-247, 2015.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Review of vanThanh Nguyen, Peter and Cornelius: A Story of Conversion and Mission. ASM Monograph Series 15. (Eugene: Pickwick 2012)

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 190-191, 2014.

 • Artikel, recension

  Berglund, Carl Johan

  Review of Ken Parry (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Patristics. Wiley Blackwell Companions to Religion Series. (Chichester: Wiley 2015)

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 264-265, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Berglund, Carl Johan

  Går det att härleda äktenskapet ur Bibeln?

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 592-596, 2007.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Gustavianum Auditorium Minus, Akademigatan 3, 753 10 Uppsala, Uppsala 2016-06-10 kl 10:00

  Partanen, Paulina

  Navigating Female Power: (De-) Constructing the Space of the Immortal Threat in Homer’s Odyssey

  Open access
 • Artikel, recension

  Ekstrand, Thomas

  Den gudomliga historien: Profetism, messianism och andens utveckling.

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 184-185, 2015.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Ihresalen, Thunbergsvägen 3 H, 751 20, Uppsala 2016-05-23 kl 10:15

  Eckerdal, Maria

  En katolsk liturgi för en katolsk kyrka: Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942

  Open access
 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Assault on the Borders: Hélène Cixous on Animals and the Human

  2016.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Animal and Human Subjectivity in Cixous' Algerian narratives

  2016.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  On the Humanity of Animals in Cixous and Derrida

  Ingår i On the Humanity of Animals in Cixous and Derrida, 2016.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Between Oblivion and Memory: The ethics of animals in Derrida and Cixous

  2015.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Franz Kafka’s and Hannah Arendt’s perceptions of membership in a human community

  2015.

 • Konferensbidrag

  Andersson, Helen

  Refugees, rights and writing: An Arendtian Perspective

  2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Serenity Prayer Services: A Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective

  Ingår i Ecclesiologica & alia, s. 255-276, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edgardh, Ninna

  Ordet blir kött och slår upp sitt tält ibland oss: Om att fira gudstjänst i sin kropp

  Ingår i Den kommunikativa kyrkan, s. 41-54, 2016.

 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  Handbook of theological education in Africa: Review of Phiri, Isabel Apawo. Handbook of theological education in Africa. Publisher: Oxford: Regnum Books International, 2013

  Ingår i Svensk Missionstidsskrift, s. 365-368, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Zeiler, Johannes

  The debate on theological education in eastern Africa revisited: Special issue on Nordic mission studies

  Ingår i Svensk Missionstidsskrift, 2014.

 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  Missional kirke: en introduktion: Review of Nikolajsen, Jeppe Bach. Missional kirke: en introduktion. Publisher: Fredericia: Kolon, 2012

  Ingår i Svensk Missionstidsskrift, s. 465-467, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  The Role of the Enemies of YHWH in the Book of Isaiah and in the Psalms

  Ingår i L'adversaire de Dieu / Der Widersacher Gottes, s. 27-40, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Sjöborg, Anders

  'One Needs to be Free': Making sense of young people's talk about religion in multicultural Sweden

  Ingår i Journal of Religious Education, 2016.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Språk, natur, musik: Om Walter Benjamins och Theodor W. Adornos kulturkritik

  Ingår i Kultur som motstånd och motkraft, s. 121-130, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 1-2, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Introduction

  Ingår i Studia Theologica, s. 99-100, 2015.

 • Artikel, recension

  Martinson, Mattias

  Det politisk-teologiska komplexet: Recension av Hjalmar Falk: Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet. Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 2014. 387 s. 978- 918-834-861-6, hft.

  Ingår i Lychnos, s. 241-245, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Martinson, Mattias

  Sekulariseringens teologier: Om Carl Schmitts katolska politiska teologi och en protestantisk postsekularitet

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 120-129, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  A Farewell to the Anticultic Prophet: Attitudes towards the Cult in the Book of Amos

  Ingår i Priest and Cults in the Book of the Twelve, s. 99-114, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi
  Hörsal Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A, Uppsala 2016-05-20 kl 10:15

  Leidenhag, Sven Mikael

  Naturalizing God?: A Critical Evaluation of Religious Naturalism

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Eidevall, Göran

  From Table Fellowship to Terror: Transformations of zebaḥ in the Hebrew Bible

  Ingår i The Eucharist - Its Origins and Contexts, s. 43-59, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Spjut, Petter

  The Protestant Historiographic Myth and the Discourse of Differentiation in Scholarly Studies of Colossians

  Ingår i Svensk Exegetisk Årsbok, s. 169-185, 2015.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Paul Ricœur in Dialgue with Theology and Religious Studies. Introduction

  Ingår i Svensk Teologisk kvartalskrift, s. 2-11, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Derrida, Abraham and Responsible Subjectivity

  Ingår i La revue philosophique de la France et de l’étranger, s. 59-78, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Gudomligt kaos och mänsklig ordning—om filosofi, litteratur och teologi

  Ingår i Svensk Teologisk kvartalskrift, s. 170-178, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Ambivalent Wisdom a Fruit of Reading

  Ingår i Logoi.ph, s. 169-184, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Vem är gäst och främling—Och vad betyder det?

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 220-224, 2015.

 • Artikel, recension

  FRIDLUND, Patrik

  Roger Williams, Genèse religieuse de l’État laïque. Textes choisis, (éd. Marc Boss)

  Ingår i Svensk Teologisk kvartalskrift, s. 86-87, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  FRIDLUND, Patrik

  Du syncrétisme en religion : un enjeu indispensable pour penser la tension entre dialogue et conversion

  Ingår i À l’écoute de l’autre, s. 145-164, 2015.

 • Artikel, recension

  Wejryd, Cecilia

  Christian Homes: Religion, Family and Domesticity in the 19th and 20th Centuries

  Ingår i Kyrkohistorisk årsskrift, s. 245-246, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Kuhlin, Julia

  Hindu-Christian Relations in the Everyday Life of North Indian Pentecostals

  Ingår i Journal of Hindu-Christian Studies, 2015.

 • Artikel, recension

  Zeiler, Johannes

  Your Kingdom Come: The International Mission Partnership Consultation of the Evangelical Lutheran Church of Finland, March 31-April 3, 2014

  Ingår i Studies in World Christianity, s. 289-290, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Haug, Sigrid Helene Kjørven; Danbolt, Lars J.; Kvinge, Kari; DeMarinis, Valerie et al.

  Older people with incurable cancer: Existential meaning-making from a life-span perspective

  Ingår i Palliative and Supportive Care, s. 20-32, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Tage Kurtén om religiös sanning och tillit till Gud

  Ingår i Teologinen Aikakauskirja, s. 467-478, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Lloyd, Christina; af Klinteberg, Britt; DeMarinis, Valerie

  Psychological and existential vulnerability among clinical young women: a quantitative comparison of depression-related subgroups

  Ingår i Mental Health, Religion & Culture, s. 259-272, 2015.