Teologiska institutionen

Studentuppsatser

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindestreng, Amanda

  Matter of justification: A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rubensson, Camilla

  Frivilligt tvångsarbete: Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tilly Karlsson, Anna

  Kvinnor och "Village Savings and Loan Associations" i Uganda: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av VSLA-gruppers inverkan på deras livsomständigheter

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindqvist, Stefan

  Agonism or Deliberation?: A Critical Study on the Democratic Theories of Chantal Mouffe and Rainer Forst

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmberg, Ylva

  Att erkänna, eller inte erkänna?: En argumentationsanalys utifrån Kantiansk etik, om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olsson, Sofia

  Ett progressivt flyktingmottagande?: En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uthurry, Manon

  How do Polish Jews Articulate their Jewish identity: A Comparative Documentary Film Analysis

  2016.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saxen, Aura

  Becoming Citizens: Representations of Citizenship in European Children's Literature

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boxberg, Lars

  Identitetens förändring?: En innehållsanalys av Andra Kungaboken och Esra

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stankovic, Stefan

  Becoming European: The Reception of EU Norms in Serbia

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Neovius, Stefan

  Att prövas eller frestas, det är frågan.: En kritisk granskning av tolkningar och översättningen av ordet πειρασμός i bönen Vår Fader.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rogers, Lauren

  (Re)Writing History: How Germany and France Create and Project EU Narratives Abroad

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tsai, Yi-Ya

  To Educate or To Return: Human Remains Collections in University Museums

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Munck, Eva-Maria

  What would we come back to?: Decision-making about return and repatriation by Burmese migrants and refugees in Northern Thailand

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olsson, Annica

  Helgat varde ditt könlösa namn: Gudsbegrepp och gudsbilder inom Svenska kyrkan och kyrkohandboken

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonsson, Jenny

  ”Ty då trädde en kvist fram från vilket den blomma skulle komma som kungar och profeter längtat efter”: Heliga Birgittas Mariologi

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Pia

  Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kerkvliet, Emmeline

  Improving the Coordination of Humanitarian Cash Transfers - a Fool’s Errand?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Plogen, Sofia

  Guds sista test av Abraham: Nu även som tecknad serie

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Moholt van Reeuwijk, Yvonne

  Enhancing the European security and defence policy: European integration and the changing of the Norwegian and the Swedish security identities

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bååth, Henrik

  En kyrka med omfattande socialt arbete: En analys av Frälsningsarméns självförståelse

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Evertsson, Mattias

  Svenska kyrkans mission till Rhodesia/Zimbabwe 1928-1984: En postkolonial analys av fem intervjuer med tidigare missionärer om självbild och förhållande till missionskontexten

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kero Jakobsson, Berit

  Ung i kyrkan: Ungas tankar om gudstjänst

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sollner, Fredrik

  Församlingens sakrament: En fallstudie i nattvardens betydelse i Strängnäs stift 1918–1968

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hahr Kamienski, Helena

  Krsietn lärare i rabbinsk tradition: Henrik Steen och Svenska Israelmissionen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Emily

  I begynnelsen fanns...: Ett studium av Kristus preexistens i Johannesevangeliet 1:1–18 & Kolosserbrevet 1:15–20.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grytzelius Sundler, Robin

  Den syndige Sackaios: En narrativ analys av perikopen Luk 19:1-10

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Molander, Adelie

  Vattnets kraft: Jesu undervisning och ὕδωρ i Johannesevangeliet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rönnblom, Kristoffer

  Från magiker till "gnostiker": En kronologisk exposé över karaktärsbeskrivningar av Simon Magus från Apostlagärningarna till Hippolytus av Rom

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lind, Linnea

  Mellan raderna: En studie om flickor i hebreiska bibeln

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Omez, Euléane

  Erasmus Mundus scholarships,the EU’s creation of unintentional ambassadors

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saillard, Charlotte

  Breaking bread across borders: a case study on the efficiency of the interregional educational network between France, Belgium, Luxembourg and Germany

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lelli, Therese

  Behind Closed Doors: From an Open Celebration to a Secret Practice: An Ethnographic Study of the Meaning and Function of Female Genital Mutilation/Circumcision in Singida, Tanzania

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stamatakis, Nikolaos

  EXPLORING THE IMPACT OF RELIGION ON RESTORATIVE JUSTICE AMONG FEMALE PRISONERS IN TRINIDAD & TOBAGO

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grönwall, Emil

  Election 2018: The Sweden Democrats and the 'Others': Far-right populist messages about migrants and asylum seekers

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sälgmark, Nina

  En ny identitet genom andlighet: En studie an andligheten i Tolvstegsprogrammet och hur det hjälper missbrukare till frihet

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindqvist, Rebecca

  Peace-, State- and Trust Building in Practice: The implementation of the New Deal TRUST principles and international peacebuilding engagements in the Somali Region

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Börjesson, Ellinor

  The Multiple Roles of the Church of Sweden: Young Asylum Seekers’ Perspectives on Conversion to Christianity

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bergenholtz, Julle

  Fostering guarantees of non-recurrence: How humanitarian action can strengthen the Colombian post-conflict process

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wachira, Anne

  Enhancing the Resilience Process for South Sudanese Unaccompanied and Separated Children: A Case Study from Nairobi, Kenya

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Strobel, Benedikt Bruno

  A Contribution to Peace or Strategic Self-Interest? Germany and United Nations Peacekeeping: An Analysis of German Peacekeeping Policies.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rosendahl, Lukas

  Run Forrest run!: About Parkour as a tool in a humanitarian life skills intervention

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lynch, Emy

  Experiencing the “worst period of her life”: A critical analysis of women´s portrayal in humanitarian aid campaigns

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bovin, Axel

  Free market or food stockpiles: A comparative case study of food supply in a crisis perspective in Sweden and Finland

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Thomas, Mirjam Verena

  Evaluation of Mental Health and Psychosocial Support Programs in Humanitarian Crises: An assessment and comparison of evaluation guidelines

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uddqvist, Anette

  Peace-building from below: The role of locally employed INGO staff in contributing to sustainable peace in South Sudan

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Matos, Joana

  International Negotiation Competitions: Benefits and Adaptability to the Humanitarian Sector

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kohansal Oskooe, Ila

  Understanding the causes behind acceptance of domestic violence by non-organized women in Kabul after restructuring the Afghan government in 2003: Its relevance for Humanitarian Assistance.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Skenderagic, Medina

  “They need to be treated like human beings”: Examining the relevance and importance of Social Determinants of Health in refugee camps on the islands of Greece

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sahlén, Ola

  Imago dei efter Darwin: - ett nytt (lutherskt) imago dei i ljuset av Darwins evolutionslära

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bäckman, Anna

  Blockchain as a tool for improving humanitarian action   A game changer or just another buzzword?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ramsell, Marie

  ”Jag lägger ut en liten del av mig själv i händerna”: En kvalitativ intervjustudie av upplevd meningsfullhet vid handarbete

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boellke, Maja

  Religionsfrihetens begränsningar: En komparativ studie mellan två rättsfall i ECHR med Europakonventionen artikel 9 som utgångspunkt

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonas, Erichsen

  Aktiva eller passiva meditatörer?: En studie i kristen meditation

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khan, Unber

  Using the Do No Harm approach to analyze effectiveness of the ‘Women and Girls Oasis project’ in Za’atari refugee camp, Jordan.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nordby, Linda

  Gender-based violence in the refugee camps in Cox Bazar: -A case study of Rohingya women’s and girls’ exposure to gender-based violence

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khanmohammadi, Niusha

  Frihet utan rättigheter?: En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Levy Nilsson, Sofia

  Extending the law: An analysis of the ICC and sexual violence in armed conflict

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stiernstedt, Petter

  Hur samisk religion och andra ursprungsfolksreligioner skildras i läroböcker för gymnasiet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sabatini, Serena

  ”Riter vid vattnet”: En studie om religions materialitet vid bronsålderns rituella bassäng från Noceto, Italien

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Granlund Åberg, Amandus

  Nobody Knows but Jesus: Tidig afroamerikansk gospel förstådd utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hagström, Madicken

  The industries’ effect on the indigenous people in Chile: A discourse analysis of the Corporate Social Responsibility policies in the aquaculture and forestry sectors in Chile

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bränström, Anton

  Det Problematiska Dopet: En studie av Jesu dop i evangelierna

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Backlund, Viktor

  Kravet på godhet: en analys av etiska krav inom kristen etik

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wikström, Jesper

  Kontexten & kalifatet: En kvalitativ studie och jämförande av islam i läromedel i religion och historia från 1960 till 2010-talet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Qadri, Kanwal

  On Grit and Exemplary Teaching in Three Versions of De ratione studii

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abdel Aziz Saad, Olivia

  Islamism och antirasism: En jämförelse av Sayyid Qutbs rassyn på 1940- och 60-talen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindgren, Lars

  Slaget om verkligheten: En analys av sekulärhumanismen och kreationismen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahlstedt, Elisabeth

  Rationalitet i två samtida debatter om Guds existens

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Frisk, Lars

  Eskatologi i predikan en förändelig teologisk diskurs

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  von Bahr, Mikael

  Religion och socialt arbete: En religionssociologisk diskussion av olika förståelser av religion i socialt arbete riktat mot unga

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gleoudi, Georgia

  NEVER AGAIN THESSALONIKI – AUSCHWITZ : THE FIRST MEMORY WALK FOR THE JEWS OF SALONICA AND THE REACTIONS OF THE LOCAL PRESS.: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) AND REFLECTION.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andre, Rasmus

  The Nonracist Racist: A Discursive Psychology Approach to Anti-immigration Sentiment in Sweden

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Malm, Albin

  Den religiöst motiverade könsmaktsordningen: En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lewis, Matthew

  Social identitet i religiösa ritualer: En observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för socialidentitet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahlsén, Nils

  Erik de Magog och Johan av fotfolket: Haute couture och religiös propaganda i stål och sten

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Günther, Axel

  Inför döden är vi alla olika: En undersökning av diskurser om värde som upprätthållare av social distinktioni Katha Upanishad och Phaedo

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Öijen, Maria

  Att samverka kring våldsbejakande extremism: En kvalitativ diskursanalys av svenska strategier och handlingsplaner

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pettersson, Joanna

  From Rome to Ireland: a comparative analysis of two pagan goddesses and a Christian saint

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grafström, Shanti

  Spiritual Activism for At-Risk Youth: Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy Initiative, an Ethnographic Study

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Blomgren, Sandra

  Kvinnan som tvättar Jesus fötter: En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Marticki, Johan

  The Robotic Moment Explored: Intimations of an Anthropo-Technological Predicament

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sunzel, William

  “No one is born a terrorist”: A study of Securitization, Human Rights and Terrorism

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sanfridsson, Kenth

  Vem är kyrkan till för?: - En idéanalys av Jackelén, Hammar och Fjärstedts kyrkosyn i förhållande till folkkyrkotanken

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grahn, Katarina

  Barn- och ungdomsperspektiv på söndagens gudstjänst i Helga trefaldighets församling, Uppsala

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Löfgren, Malin

  Barnens Judas: Hur framställs lärjungen Judas i barnbiblar?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Halvarsson, Sofie

  Kristen självkärlek: om vad som är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Carlbark, Linnea

  ”Vad Gud har gjort rent skall inte du göra orent.”: Inkluderingen av hedningarna i den tidiga Jesusrörelsen En studie av Apg 10:1–48

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holgersson, Fridah

  Himmelriket i liknelserna: En studie av 6 liknelser i Matteusevangeliet 13

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Erdebilci, Maral

  Kvinnlig omskärelse  och rätten till asyl: Kvinnors möjligheter till skydd i Europa

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Reinholdson, Amanda

  Vem är jaget i Rom 7:7-25?: En exegetisk undersökning utifrån en språklig och retorisk analys

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Iversen, Simon

  Paulus och dopet.: En analys av dopet i Romarbrevet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Christopher, Wahlsten

  Economic Sanctions as an Indirect Regional Threat: The Regional Impact of Sanctions on the Level of Human Rights Protection in Non-sanctioned Countries

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Loréhn, Thomas

  Att vara tillsynsman enligt Första Timotheosbrevet 3:1-7: En grekisk-romersk ledarskapsinstitution

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sund, Vendela

  Visa män, magiker eller stjärntydare: Om förståelsen av ordet "magos" i Nya Testamentet

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Leone, Fabrizio

  The Pushback Against Sexual and Reproductive Health Rights: The discursive strategies of the Christian Right in defense of the “Natural Family”

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Robertsson, Minna

  Mänskliga rättigheter, föreningsengagemang och demokrati: En studie om socialt kapital och studentföreningar i Sverige

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindered, Susanne

  Att fly väpnad konflikt: Om kompletterande skydd och rätten till ett värdigt liv

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundström, Harriet

  I bedömningens landskap: En kvalitativ studie i att lösa etiska problem i diakonalt arbete

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Köhler, Helena

  Rättssäkerhet för asylsökande konvertiter: Hur rättssäker är rådande asylprocess?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mulkerrins, Pearl

  Is the Democratic Space Shrinking? - Human Rights Implementation in Viet Nam: A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Viet Nam

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fridell, Annelie

  Framtiden för den europeiska asylproceduren: En rättssäkerhetsanalys av den föreslagna asylprocedurförordningen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gustafsson, Solveig

  Den historiske Jesus verksamhet som exorcist som ett tecken på gudsrikets ankomst

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lopez, Maria Mercedes

  The paradox of women migrant workers: agency and vulnerabilities.: Understanding the perspective of women migrant workers in Amman, Jordan 

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Asplund, Ida

  Kampen om kvinnans kropp: En analys av det amerikanska republikanska partiets politik på området för sexuell och reproduktiv hälsa

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hjelmström, Julia

  Running for democratization: A study of how sports contribute to human rights achievements for refugees in Sweden

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nyambok, Nyamusi

  Racialized but Invisible: Experiences of Afro-Swedes

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jakob, Jennifer

  Facing Religious Diversity and Secularisation - About the Future of Denominational Religious Education in Compulsory School in Austria

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Engwall, Mikaela

  Agenda 2030 for sustainable development and the role of companies: A human right based approach to sustainable development

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Björn Delfalk, Emma

  Jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv: En kritisk diskursanalys av regeringens jämställdhetspolitiska mål

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ämtvall, Jacob

  Familjeåterförening i Sverige: En kritik av den tillfälliga lagen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lidberg, Linn

  Internationellt statsansvar: För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahmadi, Sara

  Systematic Asylum Sales in Iran: Human Rights or Lifestyle Migration?: Exploring the underlying reasons for systematic asylum sales and human smuggling in Iran and the quest for a life in the West

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Elfström, Johan

  Justification and Moral Cognitivism: An Analysis of Jürgen Habermas's Metaethics

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rask, Evelina

  Discourse Democracy and Labour Relations: A case study of social dialogue and the socio-economic situation of informal workers in Gujarat, India

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svensson, Elizabeth

  Erkännandet av stater - ur betraktarens perspektiv: En argumentationsanalys av enheterna Kosovo och Palestina

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Knuters, Simon

  Political Buddhism and the Exclusion of Rohingya in Myanmar: Exploring targeted religious nationalism using Myanmar's Muslim Rohingya minority as a case study

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gradwohl, Csilla

  Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering: Har lagändringen i diskrimineringslagen gjort någon skillnad sedan 2015?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jakobsson, Emma

  How can we know anything in questions of morality?: A Critical Assessment of Rainer Forst’s Theory of Justification

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gors, Anna

  From Pakistan to Haiti, an examination of gender inclusion in WASH

  2016.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Davidsson, Linus

  Du är alltså är Jag: En undersökning av Martin Bubers teori om skuld i ljuset av hans människosyn och etik

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hellberg, Filip

  A Wide Implementation of Large-Scale Cash Transfer Programming: Rationale, criticisms, and implications to key stakeholders - The case of Lebanon

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gunnarsson Ruthman, Jon

  Internal membership democracy and motions for change: The case of the Medécins Sans Frontières Association

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Molin, Jenny

  Preventing Gender-Based Violence Post Disasters: Building the capacity of humanitarian actors in the Philippines to engage with men and boys to reduce the risks of perpetration of violence

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Baldursdóttir, Nína Guðrún

  Pathways of participation: Considering the case for empowering participation within humanitarian action

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johannesson, Tobias

  Den lidande människan: En individ eller en del i en större gemenskap

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Oskar

  Svenska kyrkan och krishanteringen: En studie om Svenska kyrkans roll inom kommuners kris- och beredskapshantering

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmqvist, Jens

  Territorialkyrkans utmaningar.: En fallstudie av Norrbärke församling utifrån vistelsebegreppet.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stingl, Sarah

  Resilience of urban systems in the face of natural hazards: To what extent do humanitarian organisations contribute to flood preparedness in Jakarta?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Daniel, Frisk

  Logos and Process Thought: A Survey on the Process Studies Journal 1973-2014

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Palmvik, Susanne

  Staff care in humanitarian interventions: A case study of the Lutheran World Federation program at Kakuma refugee camp

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pilblad, Kerstin

  Som svalan. Att färdas mellan kontinenter.: Tolv vuxna svenska missionärsbarn om hemhörighetskänsla, kamratrelationer och kristen tro.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fridare, Christina

  Levinas, det feminina: Kritisk analys av det feminina i Levinas

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jansson, Elin

  En moralisk miljöetik: En studie av Paul Taylor, Holmes Rolston III och James Gustafsons miljöetiska perspektiv

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stegborn Blixt, Emelie

  Transcendent Gud och döende människa?: Gudsbild och människosyn i Anne Sextons The Awful Rowing Toward God

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Norling, Natalie

  Moraliskt rätt och fel inom språkspel: Enligt tre Wittgensteinianska tänkare

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Echazu, Gabriel

  Bör vi tala om ras?: En filosofisk analys

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Insulander, Moa

  Gud, människa och besjälad natur: en studie av kristen animism

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lönn, Mathilda

  Att bjuda makterna på fest: Blot i handling och tanke hos Samfundet Forn Sed Sverige

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fogelholm, Jens

  Lost in Space: Sökandet efter mening hos människan i Titan A.E.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edefors, Elias

  Domkapitlet och makten: En studie i hur domkapitlen i Göteborgs, Stockholms och Uppsala stift utövar tillsyn över präster i teologiska- och läromässiga frågor

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bernal, Lydia

  Grön islam: En komparativ innehållsanalys av islamisk miljöetik.

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Elgblom, Simon

  McDonaldsization som en katalysator för radikaliseringsprocessen hos Saracenen: – en religionspsykologisk didaktisk analys av Saracenen i Jag är pilgrimen

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bonnevier, Emilia

  En annan bild av islam: En jämförelse av hur islam och muslimer framställs i svenska nyhetsmedier och i SVT:s dokumentärserie Jag är muslim

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tegelid, Julia

  ”Jag var främling och ni tog emot mig”: – en religionssociologisk studie om hur Svenska kyrkans roll i samhället kan förstås utifrån dess flyktingmottagande 2015

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jönsson, Johan

  Att tala om religion i skolan.: – Hur religionslärare förhåller sig till en sekularistisk diskurs och metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Elin, Franzén

  ”Den Frälsare vars födelse julen handlar om ber oss att inte vända bort blicken från människor i nöd.”: en inramningsanalys av svenskkyrkliga ledares medverkan i debatten kring det svenska och europeiska flyktingmottagandet, 2014-2016.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mukhtar, Tania

  Icke-religiositetens (o)lika uttryck: En komparativ sekundäranalys mellan icke-religiösa etniskt svenska och icke-religiösa andra generationens invandrare

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grip, Matildha

  Kom och köp min tro!: En religionssociologisk studie om Svenska kyrkans utbud i sociala medier.

  2017.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bergdolt, Eva - Maria

  Linking Culture to Territoriality: Indigenous Land Rights in Latin America and Europe

  2017.