Studentuppsatser

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ödman, Bengt

  Galaterbrevet 6:6: Vem ska dela vad?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Koleva, Zhivka

  Magi, mystik och hälsoriter i teken: Mediarepresentationer av alevism i Bulgarien

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kalita, Lidia

  System error: Issues in humanitarian responses to early warning information for famine

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Medendorp, Angela

  Music Moves Europe: The Effects of EU Music Policy on European Identity Formation in Europe’s Music Sector

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vasquez, Victoria

  Korsfästelsen som en paradoxal nobel död?: En jämförelse mellan antika framställningar av nobel död och Markusevangeliets passionsberättelse (14:32-15:39)

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Juckenack, Astrid

  Making and Unmaking a Hero: Aung San Suu Kyi in the News Media

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Forsell, Gustaf

  Vita protestanter, brinnande kors: Ku Klux Klan, pan-protestantism och myten om Amerika

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mattsson, Henrik

  Relationell teologi ur tre perspektiv - en jämförande analys

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Daniel, Kate

  Swedish Media Portrayals of Western Recruits to the Islamic State

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dybkjaer-Andersson, Andreas

  RELIGION, CONFLICT AND CONFLICTING VIEWS ON THE RELIGIOUS "OTHER" IN MYANMAR

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edvinsson, Berit

  I only want to be human: Disembarkation platforms for refugees - not concentration camps

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahlsén, Nils

  BEATA MARIA/DEA VULTS!: En studie i bruket av Maria som symbol för heligt krig från korstågen till belägringen av Wien.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kramer, Silvia

  “The choice of a place is never random”: Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kehr, Dirk

  Work, Social Enterprise and Mental Health Promotion: A psychology of religious analysis of work as a mental health promotion activity

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mezger, Carlotta

  „Islam does not belong to Germany.” A proxy debate for an insecure national identity? An analysis of a controversial German discourse and its underlying reasons.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åklundh, Cecilia

  Barnpsalm, text och frälsning: En tillbakablick

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smith, Sabrina

  APRÈS NOUS, LE DÉLUGE: Conservative media's xenophobic storytelling in the United Kingdom, USA and France

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Whitehead, James

  What were the major motivating factors for foreign fighters on both sides of the Islamic State conflict?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khalid, Zhwan

  Tillfälligt ovälkommen: Om begränsningar av asylrätten

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Söder, Julia

  Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle: En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jansson, Emma

  Konturen av ett kors: Luthersk feministisk försoningsteologi och korsteologi i ljuset av radikalfeministisk kritik

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Huusko, Hannes

  "En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva.": En komparativ studie av Svenska kyrkans och Humanisternas begravningsritual

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundén, Hanna

  ἡ γλῶσσα i Jakobsbrevet: En analys av tungans funktion och relevansen av judisk vishetstradition och hellenistisk filosofi för tolkning av perikopen Jak 3:1-12

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Larsson, Louise

  Men var och en har fått sin nådegåva från Gud: En studie av Korinthierbrevet 7:1–11  

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Aminder, Matilda

  ”Så tycktes det mig efteråt.”: En studie av vad det självbiografiska skrivandet kan göra för människans självförståelse och meningsskapande

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundbrink, Therése

  "How is the Turkish Government addressing the low number of Syrian refugee children attending primary and secondary education in Turkey?”

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svensson, Anne

  Soaring over the dividing wall

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kjaergaard, Fabian

  Terror, religion och radikalisering - exempel på bakomliggande riskfaktorer i förbrytarnas psyke och tidigare liv.: - En kvalitativ studie med utgångspunkt i Lewis R. Rambos omvändelseteori.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abbevik, Anna

  Religion och Liv?: En studie om hur det kristna livet presenteras i läromedel

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karlsson, Linda

  "Jag hade fått nog! Av allt man inte fick göra. Av att känna mig som världens sämsta människa": - En kvalitativ studie i religionssociologi om svensk nyhetsmedias porträttering av kvinnliga avhoppare från Jehovas vittnen

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nordgren, Max

  You need Trump as much as Trump says you do: En kvalitativ fallstudie av Donald Trumps relation till evangeliska ledare under presidentvalet 2016

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonasson, Elin

  ”Min första mil – en runda i regn med stort lyckorus efteråt”: En kvalitativ studie med syftet att undersöka begreppet ”sekulär helighet” i tre svenska träningsbloggar

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jönsson, Svarf Ingrid Elisabeth

  Till vilket pris?: En komparativ studie av människosyner i svensk och nederländsk lagstiftning gällande prostitution

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Emily

  Glömskans boja är tillfällig: En jämförande analys av framställningar av Maria från Magdala i kanoniska och utom-kanoniska texter från det första och andra århundradet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fornander Rosell, Lucas

  Skulden från paradiset: Arvsyndslärans utmaningar i nutida världsbild

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Marie

  Johannes Scottus Eriugena om skapelseberättelserna: En receptionshistorisk studie av Genesis 1-3

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eneflo, Kerstin

  The Role of Religion in the Democratization Process: A Case Study on the Catholic Church in the Democratic Republic of the Congo

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Burman, Kristo

  Möten med det heliga: En studie av ikoner i kyrko- och gudstjänstrum inom protestantiska traditioner i Stockholm

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Thorell, Kristina

  The Difficult Sami Heritage;: a study of museum practices

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ögren, Jennifer

  Tjänarinnornas berättelser: En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pettersson, Magdalena

  Kan du höra honom komma: - om kristusbilder och kristologi i Nils Ferlins dikter

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karlsson, Erika

  Sociala medier, en mänsklig rättighet?: En studie på Ugandas införande av OTT-skatten och dess förenlighet med yttrandefriheten.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fernström, Ian Holmes Julius

  Hiding in plain sight: A descriptive content analysis of the Muslim Brotherhood politicizing Islam 2005-2011

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Samuel

  Tell me it's OK to be who I am: En kvalitativ studie av konflikten mellan religiositet och sexuell identitet hos två homosexuella ortodoxa judar och en homosexuell muslim

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Figg, Oskar

  Det glömda egna: en analys av samisk religion och dess representation i svensk gymnasieskola

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hansson, Ulrika

  Kyrkan, alltid nära och aldrig långt borta?: Folkkyrka och kyrkosyner utifrån herdabrev till Västerås stift 1962-1989

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Viklund, Mikaela

  Goda levnadsvillkor enligt LSS: Individers möjligheter och social rättvisa

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abdulrahim, Jihan

  Religion och politik, hot mot demokratin?: En kvalitativ studie om imamers perspektiv på muslimers religiösa politiska åsikter i den svenska offentliga sfären

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Harris, Linda

  On the role of religious expression in the Swedish Public School System.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Friberg, Gunnar

  Kyrkan på kyrkogården: Järfälla kyrkogårdsförvaltnings hemsida analyserad ur ett ecklesiologiskt perspektiv

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ördell, Mimmi

  Anarchism and Human Rights: A critical comparision of two opposites

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oldfield, Edwin

  The Panpsychist Worldview: Challenging the Naturalism-Theism Dichotomy

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Langland, Siri

  Att läsa och bli till: En studie av identitetsskapande i relation till bibel och skönlitteratur

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Karolina

  "Det finns ingen värld att leva i där du inte bor": Levd religions möjligheter och utmaningar i religionskunskapsundervisningen

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gunnarsson, Jens

  ”Jag försökte döpa om mig själv i badkaret”: En religionspsykologisk fallstudie av Anton Lundholms självbiografi ”Välkommen in i min garderob,” där copingstrategier undersöks i hans process att förena sin frireligiositet och homosexualitet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hallqvist, Rebecca

  Islamofobi – vår tids stora hot mot religionsfriheten?: En studie om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer i Sverige

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gredin, Josefine

  En (värdig) andra chans?: En granskning av den nya gymnasielagen utifrån ett etiskt perspektiv

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Örneland, Ellen

  Measurements of Violence: The Application of Article 15(c) of the Qualification Directive on Individuals Fleeing War & its Implications for the Rule of Law

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Milly, Langhammer

  Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare: En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svensson, Mattias

  Ethnic Federalism and Political Transition: A study of private media opinions on ethnic politics, human rights and democracy in a changing Ethiopia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dunér, Veronika

  Jungfruns andra natur: Magna Mater, Moder Natur och Mamma Maggan: En religionshistorisk studie med inslag av religionspsykologi om Maria och hennes alter Marior i ´feministisk generationsklyfta´

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Josefin

  Holding States Responsible for National Corporates’ Extraterritorial Human Rights Violations: Possibility or Absurdity?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hiller, Anna

  Tillsammans för förändring: på vilka sätt kan sektoröverskridande partnerskap främja mänskliga rättigheter?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Westerlund, Ulrika

  Nutida abortmotstånd i Sverige: En ideologianalys av inom- och utomparlamentariska aktörer

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Falk, Carolin

  Kvinnan som smörjer Jesus i de synoptiska evangelierna: En narrativ feministisk analys

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Öberg, Felicia

  Änkeståndets påverkan: Hur kvinnors levnadssituationer i Vrindavan och Tiruchirappalli påverkas av deras änkestånd

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Palacios Persson, Cecilia

  Femicide - ett brott mot de mänskliga rättigheterna

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bagne Weinstock, Vincent

  Re-Imagining Civic Influence in Contemporary Uganda: A Study of Pentecostalism´s Role in the Empowerment of Kampala Youth

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hannfors, Henrik

  "Kanske är hon en modern profet?" - En receptionsstudie av Karen Armstrongs För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla i svenska massmedier

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Schulze, Jennifer

  Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nilsson, Anna

  Gudstjänst i klassrummet?: Hur Svenska kyrkansgudstjänstliv presenteras i sex läroböcker för högstadiet mellan 1973–2017.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tawaifi, Alexandra

  The Principle of Non-refoulement and the Protection of Converts: A Case Study on Converts in International Human Rights Law

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kindeskog, Elin

  Den vidgade vigseln: Äktenskapssyner i debatten om samkönad vigsel i Svenska kyrkan

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Curci-Wallis, Annabell

  How Facebook Comments Reflect Certain Characteristics Of Islamophobia: A Critical Discourse Analysis

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Badume, Aysha

  Expropriation without compensation: amendment of the property clause in the South African Constitution

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vasquez, Fernando

  Naturalism, subjekt och vår livsvärld: Kan en naturalistisk världsbild vara rimlig att omfatta?

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Söderdahl, Amanda

  Lukas - ett evangelium för kvinnor?: En feministisk och narrativ-kritisk undersökning av hur kvinnorna Hanna, Marta och Maria karaktäriseras i Lukasevangeliet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Millde Lucas, Leonard

  Avskuren manlighet: en queeranalys av Matteusevangeliet 19:10-12

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Semenets, Natasha

  “Girls for sale”: Understanding the difficulties in protecting girls in Nepal from being exploited for prostitution

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dina, Bishara

  När resan blir en tickande bomb: En undersökning om sambandet mellan kriminalisering av terrorresor och utilitarism

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ericsson, Emma

  "Like Tearing Out My Lungs": Mining and Contested Worldviews in the Sami Community

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Islas Flygare, Pontus

  Uppståndelsen utifrån paulinska eskatologier: Förväntningar i Thessaloniki och Korinth enligt Första Thessalonikerbrevet samt Första Korinthierbrevet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Benthe, David

  The uphill struggle: A study on Swedish human rights aid to Russia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Alm, Fredrik

  Age assessment of refugees: Is age a crucial factor?: Is age a crucial factor?

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lundin, Hanna

  Dehumanisation of asylum seekers: Case study of the Nauru Files

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sanfridsson, Kenth

  Kroppen består inte av en enda del utan av många: En komparativ ecklesiologisk studie av Johnson och Zizioulas syn på inkludering

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fredrik, Alm

  Age assessment of refugees: Is age a crucial factor?

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karolak Helbert, Kristian

  Gender disparity in Swedish Migration: Opportunities for women in Swedish migration

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svöfudottir, Sigurros

  Membership, Morality and Global Justice: A Study of Feminist Contributions to Cosmopolitan Ethics

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gyll, Håkan

  Församlingssångens förändring under 100 år inom Pingströrelsen i Sverige: En undersökning om förändring och bruk i samtiden

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Oskar

  Eskatologiska tendenser i Svenska kyrkan: En analys av Svenska kyrkans biskopsbrev

  2017.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stenberg, Lisette

  Religion som orsak till eller lösning på sociala problem.: – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tängmark, Karolina

  #vardeljus: om #metoo-uppropet i Svenska kyrkan

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Klitgaard Nelsson, Rebecca

  Bakbunden frälsning: en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fredriksson Rapp, David

  Gå in i fridens hav: Katarina av Sienas samtal ur ett theosisperspektiv

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lyckosköld, Camilla

  Gemensamma förmågor

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Hanna

  "Böjda knän och öppna ögon": En analys av Assembléia de Deus syn på ett gott samhälle

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Halvarsson, Sofie

  "Låt oss be och bekänna": Om vad en människa bör bekänna och ta ansvar för som sin synd och skuld

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nelle, Ylva

  Strategic Partnership Governmentality: Applying Foucault’s Toolkit to the European Union’s Strategic Partnerships

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lyskov, viktor

  Från liberalism till realism i svensk migrationspolitik efter flyktningskrisen 2015

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smensgård, Miriem

  Bevarad i relation med Jesus: En undersökning av Paulus uttryck τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ och οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται i 1 Thess 4:13–18 mot bakgrund av sorgen i Thessalonike

  2012.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Garcin, Clara

  Policies and Practices in the United States and France: incorporating the Cubans in Miami and the Maghrebis in Marseille

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rosén, Matilda

  Shamaner, komplicerade ceremonier och heliga stenar: En religionshistorisk studie av religion som kategori i Etnografiska museets utställning Nordamerikas indianer

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindvall, Erik

  “The purpose of life is finding the largest burden that you can bear and bearing it.”: A study of the making of meaning among Jordan Peterson supporters

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmström, Frida

  Nattvarden eller eukaristin?: En jämförelse av Stinissens och Brilioths nattvardssyner

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pinet, Melanie

  Gender Implications of Countering and Preventing Violent Extremist Programmes

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Westerman, Jonatan

  Ekologiskt tänkande inom wicca: Analys av svenska häxors inställningar till miljöfrågor

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Larsson, Stefanie

  Finding ways to utilize health resources that resettled refugees receive in New York City, USA

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Laurila, Lisa

  Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna: - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åström, Hedvig

  Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Morshed, Farhana

  Islamic Radicalization in East London: An Ethnographic Exploration

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Berglund, Henric

  De andra – Judendom och islam i svenska läromedel: En komparativ innehållsanalys hur judendom och islam framställs i tre läromedel för ämnet religionskunskap i den svenska gymnasieskolan 1979–2015.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johnsson, Cecilia

  Estoniakatastrofens inverkan på Svenska kyrkans nationella krisberedskap

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson Kiviaho, Tilda

  Sufism ur ett genusperspektiv: En innehållsanalys av Muhuiddin Ibn ’Arabis och Abu-Hamid Muhammad al-Ghazalis texter

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eklund, Emma

  Moraliska aspekter av gruvbrytning i Gallók/Kallak: En innehållslig idéanalys av moralisk sentimentalism som möjlig beslutsmodell i fråga om rättvist beslutsfattande

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ghalandari, Shamal

  ”Alla är så lyckliga och jag är glad för deras skull.  Men jag dör långsamt inombords”: – en religionspsykologisk textanalys av ungdomars existentiella uttryck på BRIS öppna forum

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Stig

  Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahl, Madeleine

  Från Muhammad ibn Abdullah till islams sista profet: en kvalitativ studie av delar ur profeten Muhammads liv utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv på religiös omvändelse

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Iversen, Simon

  Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos".: En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oldfield, Edwin

  The Core-based Worldview model

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Landing, Victor

  Den kluvna liberalismen: Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vasquez, Fernando

  Teism, naturalism och enkelhetsprincipen: En analys av två konkurrerande världsbilder och deras enkelhet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Selen, Kristina

  Farliga förbindelser? Offerkult och intimitet i rabbinska tolkningar av Höga visan 4:16-5:1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bäckman, Oskar

  Religionens roll i konstruerandet av nationalism: en kvalitativ innehållsanalys av debatten kring Israels nationalstatslag

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Alexander

  Kommunismens himmelska mandat: Juche som en symbios av marxism-leninism, nationalism och konfucianism

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Montan, Ola

  ...den tillkommande världens liv: En ecklesiologisk analys av Biörn Fjärstedts herdabrev till Visby stift 1991

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hjalmarsson, Sara

  "Till Herren fly, om du vill sällhet vinna!": Om att leva sitt liv i Kristi efterföljd utifrån den baptistiska sångboken Psalmisten 1928

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Schein, Andreas

  Upplysning av levnadsvägen: Meyer Ruben Henriques svenska reformjudendom 1862–1871

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Strandh, Spencer

  "I gemenskap": Dopsyn och dopliturgi i 2016 års förslag till kyrkohandbok för Equmeniakyrkan

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Forsell, Gustaf

  Race and Religion: The Construction of Race in a Pro-Nazi Christian Association in Interwar Sweden

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Savoglu, Mustafa

  A New Conflict? The Religious Dimension of the Rising Tension Between Turkey and the Turkish Cypriots.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stensson, Peter

  The right to health: The opportunities and obstacles for the LGBTIQ community in Uganda to access health care

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  O'Neill, Shaun

  A Church of Islam: The Interfaith Dialogue of Mar Musa al Habashi and the Calling ofFather Paolo Dall’Oglio

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kenn, Rhiannon

  Where are the Women? The invisibility of female perpetrators of violence in Truth Commissions: The case of Sierra Leone

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åkerlund, Simon

  Breaching Civilisation: Iconoclasms of the Taliban Regime and the Islamic State

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Cadavid Yani, Helwi Margarita

  Saving a Saint: A Study of the Representation of Maria Goretti (1890-1902): a Saint, a Martyr, a Virgin, a Child

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahmadi, Sanaz

  Will I Ever Be Enough?: A Marxist Analysis of Women Protesting Obligatory Veiling in the Islamic Republic of Iran

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Piper, Helen

  Constitution of religious liberty: God, Politics and the First Amendment in Trump's America

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Terese

  How to Prevent the Political Misuse of Responsibility to Protect

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anna, Widoff

  Villkorade rättigheter?: En kritisk studie om heteronormativitet och mänskliga rättigheter för hbtq-personers i Burma

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Russell, Anton

  Mänsklig värdighet som tvärkulturell konsensus?: En diskursetisk analys av universell rättvisa

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Haigh, Cathryn

  The Political Discourse of the ‘New Age of Terror’:: An historical examination of the United Kingdom’s approach to counter-terrorism post-9/11 with a Critical Discourse Analysis observing how counter-terrorism strategies are framed to present a specific  narrative for the ‘new age of terror’.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andršová, Amálie

  Disinformation in Czechia's 2018 Presidential Election: Evaluation of Legislation and Its Implementation

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindestreng, Amanda

  Matter of justification: A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Storlund, Brita

  Jourreformen i Finland: En analys av språkdebatten

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rubensson, Camilla

  Frivilligt tvångsarbete: Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindqvist, Stefan

  Agonism or Deliberation?: A Critical Study on the Democratic Theories of Chantal Mouffe and Rainer Forst

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmberg, Ylva

  Att erkänna, eller inte erkänna?: En argumentationsanalys utifrån Kantiansk etik, om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tilly Karlsson, Anna

  Kvinnor och "Village Savings and Loan Associations" i Uganda: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av VSLA-gruppers inverkan på deras livsomständigheter

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olsson, Sofia

  Ett progressivt flyktingmottagande?: En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  2018.

  Open access