Studentuppsatser

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svöfudottir, Sigurros

  Membership, Morality and Global Justice: A Study of Feminist Contributions to Cosmopolitan Ethics

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gyll, Håkan

  Församlingssångens förändring under 100 år inom Pingströrelsen i Sverige: En undersökning om förändring och bruk i samtiden

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Oskar

  Eskatologiska tendenser i Svenska kyrkan: En analys av Svenska kyrkans biskopsbrev

  2017.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stenberg, Lisette

  Religion som orsak till eller lösning på sociala problem.: – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tängmark, Karolina

  #vardeljus: om #metoo-uppropet i Svenska kyrkan

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Klitgaard Nelsson, Rebecca

  Bakbunden frälsning: en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Hanna

  "Böjda knän och öppna ögon": En analys av Assembléia de Deus syn på ett gott samhälle

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lyckosköld, Camilla

  Gemensamma förmågor

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fredriksson Rapp, David

  Gå in i fridens hav: Katarina av Sienas samtal ur ett theosisperspektiv

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Halvarsson, Sofie

  "Låt oss be och bekänna": Om vad en människa bör bekänna och ta ansvar för som sin synd och skuld

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lyskov, viktor

  Från liberalism till realism i svensk migrationspolitik efter flyktningskrisen 2015

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smensgård, Miriem

  Bevarad i relation med Jesus: En undersökning av Paulus uttryck τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ och οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται i 1 Thess 4:13–18 mot bakgrund av sorgen i Thessalonike

  2012.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Garcin, Clara

  Policies and Practices in the United States and France: incorporating the Cubans in Miami and the Maghrebis in Marseille

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rosén, Matilda

  Shamaner, komplicerade ceremonier och heliga stenar: En religionshistorisk studie av religion som kategori i Etnografiska museets utställning Nordamerikas indianer

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindvall, Erik

  “The purpose of life is finding the largest burden that you can bear and bearing it.”: A study of the making of meaning among Jordan Peterson supporters

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmström, Frida

  Nattvarden eller eukaristin?: En jämförelse av Stinissens och Brilioths nattvardssyner

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pinet, Melanie

  Gender Implications of Countering and Preventing Violent Extremist Programmes

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Westerman, Jonatan

  Ekologiskt tänkande inom wicca: Analys av svenska häxors inställningar till miljöfrågor

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Larsson, Stefanie

  Finding ways to utilize health resources that resettled refugees receive in New York City, USA

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Laurila, Lisa

  Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna: - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åström, Hedvig

  Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Morshed, Farhana

  Islamic Radicalization in East London: An Ethnographic Exploration

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Berglund, Henric

  De andra – Judendom och islam i svenska läromedel: En komparativ innehållsanalys hur judendom och islam framställs i tre läromedel för ämnet religionskunskap i den svenska gymnasieskolan 1979–2015.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johnsson, Cecilia

  Estoniakatastrofens inverkan på Svenska kyrkans nationella krisberedskap

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eklund, Emma

  Moraliska aspekter av gruvbrytning i Gallók/Kallak: En innehållslig idéanalys av moralisk sentimentalism som möjlig beslutsmodell i fråga om rättvist beslutsfattande

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson Kiviaho, Tilda

  Sufism ur ett genusperspektiv: En innehållsanalys av Muhuiddin Ibn ’Arabis och Abu-Hamid Muhammad al-Ghazalis texter

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Stig

  Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Iversen, Simon

  Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos".: En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahl, Madeleine

  Från Muhammad ibn Abdullah till islams sista profet: en kvalitativ studie av delar ur profeten Muhammads liv utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv på religiös omvändelse

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ghalandari, Shamal

  ”Alla är så lyckliga och jag är glad för deras skull.  Men jag dör långsamt inombords”: – en religionspsykologisk textanalys av ungdomars existentiella uttryck på BRIS öppna forum

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oldfield, Edwin

  The Core-based Worldview model

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Landing, Victor

  Den kluvna liberalismen: Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika liberalismkonceptioner

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Vasquez, Fernando

  Teism, naturalism och enkelhetsprincipen: En analys av två konkurrerande världsbilder och deras enkelhet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Selen, Kristina

  Farliga förbindelser? Offerkult och intimitet i rabbinska tolkningar av Höga visan 4:16-5:1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bäckman, Oskar

  Religionens roll i konstruerandet av nationalism: en kvalitativ innehållsanalys av debatten kring Israels nationalstatslag

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Alexander

  Kommunismens himmelska mandat: Juche som en symbios av marxism-leninism, nationalism och konfucianism

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Strandh, Spencer

  "I gemenskap": Dopsyn och dopliturgi i 2016 års förslag till kyrkohandbok för Equmeniakyrkan

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hjalmarsson, Sara

  "Till Herren fly, om du vill sällhet vinna!": Om att leva sitt liv i Kristi efterföljd utifrån den baptistiska sångboken Psalmisten 1928

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Montan, Ola

  ...den tillkommande världens liv: En ecklesiologisk analys av Biörn Fjärstedts herdabrev till Visby stift 1991

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Schein, Andreas

  Upplysning av levnadsvägen: Meyer Ruben Henriques svenska reformjudendom 1862–1871

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Forsell, Gustaf

  Race and Religion: The Construction of Race in a Pro-Nazi Christian Association in Interwar Sweden

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Savoglu, Mustafa

  A New Conflict? The Religious Dimension of the Rising Tension Between Turkey and the Turkish Cypriots.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stensson, Peter

  The right to health: The opportunities and obstacles for the LGBTIQ community in Uganda to access health care

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  O'Neill, Shaun

  A Church of Islam: The Interfaith Dialogue of Mar Musa al Habashi and the Calling ofFather Paolo Dall’Oglio

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kenn, Rhiannon

  Where are the Women? The invisibility of female perpetrators of violence in Truth Commissions: The case of Sierra Leone

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Åkerlund, Simon

  Breaching Civilisation: Iconoclasms of the Taliban Regime and the Islamic State

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Cadavid Yani, Helwi Margarita

  Saving a Saint: A Study of the Representation of Maria Goretti (1890-1902): a Saint, a Martyr, a Virgin, a Child

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahmadi, Sanaz

  Will I Ever Be Enough?: A Marxist Analysis of Women Protesting Obligatory Veiling in the Islamic Republic of Iran

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Piper, Helen

  Constitution of religious liberty: God, Politics and the First Amendment in Trump's America

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Terese

  How to Prevent the Political Misuse of Responsibility to Protect

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anna, Widoff

  Villkorade rättigheter?: En kritisk studie om heteronormativitet och mänskliga rättigheter för hbtq-personers i Burma

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Russell, Anton

  Mänsklig värdighet som tvärkulturell konsensus?: En diskursetisk analys av universell rättvisa

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Haigh, Cathryn

  The Political Discourse of the ‘New Age of Terror’:: An historical examination of the United Kingdom’s approach to counter-terrorism post-9/11 with a Critical Discourse Analysis observing how counter-terrorism strategies are framed to present a specific  narrative for the ‘new age of terror’.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andršová, Amálie

  Disinformation in Czechia's 2018 Presidential Election: Evaluation of Legislation and Its Implementation

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindestreng, Amanda

  Matter of justification: A study on how Human Rights NGOs interpret, prioritize and justify human rights

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Storlund, Brita

  Jourreformen i Finland: En analys av språkdebatten

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rubensson, Camilla

  Frivilligt tvångsarbete: Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindqvist, Stefan

  Agonism or Deliberation?: A Critical Study on the Democratic Theories of Chantal Mouffe and Rainer Forst

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Holmberg, Ylva

  Att erkänna, eller inte erkänna?: En argumentationsanalys utifrån Kantiansk etik, om erkännande av utomlands ingångna barnäktenskap

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tilly Karlsson, Anna

  Kvinnor och "Village Savings and Loan Associations" i Uganda: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av VSLA-gruppers inverkan på deras livsomständigheter

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olsson, Sofia

  Ett progressivt flyktingmottagande?: En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lundberg, Anna

  The Potential of Cash Transfer Programming in Humanitarian Health Response: A Case Study of Health Sector-Specific and Multipurpose Cash Interventions in Jordan

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mergler, Ines

  Making Sense of the Migration-Fear Nexus: Culture of Fear and its Consequences for Political Discourse: A Political Critical Discourse Analysis of Hart aber fair in the German Migration Debate (2013-2017)

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Giorio, Laura

  War on Propaganda or PRopaganda War?: A case study of fact-checking and (counter)propaganda in the EEAS project EUvsDisinfo

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Brunet, Mathilde

  A ‘social Europe’ for workers? Framing analysis of the posted work debate in the Council (2016-2017)

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lugaj, Arjana

  Albania, a place where long-standing traditions devised a nation: The Kanun of Lek Dukagjini is alive and kicking

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  MEYER, Camille

  “We are Europeans”: Perspectives of European citizenship and identity in the European Union and Argentina.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Faustino, Jenna

  Nation Branding as a Strategic Marketing Approach: An Analysis of Scandinavia’s Online International Presence

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uthurry, Manon

  How do Polish Jews Articulate their Jewish identity: A Comparative Documentary Film Analysis

  2016.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saxen, Aura

  Becoming Citizens: Representations of Citizenship in European Children's Literature

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boxberg, Lars

  Identitetens förändring?: En innehållsanalys av Andra Kungaboken och Esra

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wang, Tianyun

  Shared Heritage and Bonds to Hometown: the Case of Wenzhou Chinese Immigrants in Germany

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stankovic, Stefan

  Becoming European: The Reception of EU Norms in Serbia

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Neovius, Stefan

  Att prövas eller frestas, det är frågan.: En kritisk granskning av tolkningar och översättningen av ordet πειρασμός i bönen Vår Fader.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rogers, Lauren

  (Re)Writing History: How Germany and France Create and Project EU Narratives Abroad

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tsai, Yi-Ya

  To Educate or To Return: Human Remains Collections in University Museums

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Munck, Eva-Maria

  What would we come back to?: Decision-making about return and repatriation by Burmese migrants and refugees in Northern Thailand

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olsson, Annica

  Helgat varde ditt könlösa namn: Gudsbegrepp och gudsbilder inom Svenska kyrkan och kyrkohandboken

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonsson, Jenny

  ”Ty då trädde en kvist fram från vilket den blomma skulle komma som kungar och profeter längtat efter”: Heliga Birgittas Mariologi

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andersson, Pia

  Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kerkvliet, Emmeline

  Improving the Coordination of Humanitarian Cash Transfers - a Fool’s Errand?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Komarova Lindgren, Elizaveta

  "Harry är det bästa hoppet vi har. Lita på honom": En studie av livsåskådningens gestaltning i ungdomslitteratur med särskild inriktning på Gudsbildens gestaltning i Harry Potter och dödsrelikerna.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Plogen, Sofia

  Guds sista test av Abraham: Nu även som tecknad serie

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Villela Aldabalde, Tanain

  Harms in the Humanitarian Aid System: Wide Road to Harm and the Narrow Road to Adjustment, A case study in Maban, South Sudan

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Moholt van Reeuwijk, Yvonne

  Enhancing the European security and defence policy: European integration and the changing of the Norwegian and the Swedish security identities

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bååth, Henrik

  En kyrka med omfattande socialt arbete: En analys av Frälsningsarméns självförståelse

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Evertsson, Mattias

  Svenska kyrkans mission till Rhodesia/Zimbabwe 1928-1984: En postkolonial analys av fem intervjuer med tidigare missionärer om självbild och förhållande till missionskontexten

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kero Jakobsson, Berit

  Ung i kyrkan: Ungas tankar om gudstjänst

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sollner, Fredrik

  Församlingens sakrament: En fallstudie i nattvardens betydelse i Strängnäs stift 1918–1968

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hahr Kamienski, Helena

  Krsietn lärare i rabbinsk tradition: Henrik Steen och Svenska Israelmissionen

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Axelsson, Emily

  I begynnelsen fanns...: Ett studium av Kristus preexistens i Johannesevangeliet 1:1–18 & Kolosserbrevet 1:15–20.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grytzelius Sundler, Robin

  Den syndige Sackaios: En narrativ analys av perikopen Luk 19:1-10

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Molander, Adelie

  Vattnets kraft: Jesu undervisning och ὕδωρ i Johannesevangeliet

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rönnblom, Kristoffer

  Från magiker till "gnostiker": En kronologisk exposé över karaktärsbeskrivningar av Simon Magus från Apostlagärningarna till Hippolytus av Rom

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lind, Linnea

  Mellan raderna: En studie om flickor i hebreiska bibeln

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Omez, Euléane

  Erasmus Mundus scholarships,the EU’s creation of unintentional ambassadors

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saillard, Charlotte

  Breaking bread across borders: a case study on the efficiency of the interregional educational network between France, Belgium, Luxembourg and Germany

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smith, Katie

  Equality between men and women in the Bahá’í faith

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lelli, Therese

  Behind Closed Doors: From an Open Celebration to a Secret Practice: An Ethnographic Study of the Meaning and Function of Female Genital Mutilation/Circumcision in Singida, Tanzania

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stamatakis, Nikolaos

  EXPLORING THE IMPACT OF RELIGION ON RESTORATIVE JUSTICE AMONG FEMALE PRISONERS IN TRINIDAD & TOBAGO

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  JADHAV, MEGHNA

  POST-2020 VISION FOR A COMMON EUROPEAN DRUG POLICY?: Lessons on Policy Convergence Learned From Portugal and Sweden’s Drug Strategies

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grönwall, Emil

  Election 2018: The Sweden Democrats and the 'Others': Far-right populist messages about migrants and asylum seekers

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sälgmark, Nina

  En ny identitet genom andlighet: En studie an andligheten i Tolvstegsprogrammet och hur det hjälper missbrukare till frihet

  2017.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindqvist, Rebecca

  Peace-, State- and Trust Building in Practice: The implementation of the New Deal TRUST principles and international peacebuilding engagements in the Somali Region

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Börjesson, Ellinor

  The Multiple Roles of the Church of Sweden: Young Asylum Seekers’ Perspectives on Conversion to Christianity

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bergenholtz, Julle

  Fostering guarantees of non-recurrence: How humanitarian action can strengthen the Colombian post-conflict process

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wachira, Anne

  Enhancing the Resilience Process for South Sudanese Unaccompanied and Separated Children: A Case Study from Nairobi, Kenya

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Strobel, Benedikt Bruno

  A Contribution to Peace or Strategic Self-Interest? Germany and United Nations Peacekeeping: An Analysis of German Peacekeeping Policies.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rosendahl, Lukas

  Run Forrest run!: About Parkour as a tool in a humanitarian life skills intervention

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lynch, Emy

  Experiencing the “worst period of her life”: A critical analysis of women´s portrayal in humanitarian aid campaigns

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bovin, Axel

  Free market or food stockpiles: A comparative case study of food supply in a crisis perspective in Sweden and Finland

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Thomas, Mirjam Verena

  Evaluation of Mental Health and Psychosocial Support Programs in Humanitarian Crises: An assessment and comparison of evaluation guidelines

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uddqvist, Anette

  Peace-building from below: The role of locally employed INGO staff in contributing to sustainable peace in South Sudan

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Matos, Joana

  International Negotiation Competitions: Benefits and Adaptability to the Humanitarian Sector

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kohansal Oskooe, Ila

  Understanding the causes behind acceptance of domestic violence by non-organized women in Kabul after restructuring the Afghan government in 2003: Its relevance for Humanitarian Assistance.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Skenderagic, Medina

  “They need to be treated like human beings”: Examining the relevance and importance of Social Determinants of Health in refugee camps on the islands of Greece

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sahlén, Ola

  Imago dei efter Darwin: - ett nytt (lutherskt) imago dei i ljuset av Darwins evolutionslära

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bäckman, Anna

  Blockchain as a tool for improving humanitarian action   A game changer or just another buzzword?

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ramsell, Marie

  ”Jag lägger ut en liten del av mig själv i händerna”: En kvalitativ intervjustudie av upplevd meningsfullhet vid handarbete

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boellke, Maja

  Religionsfrihetens begränsningar: En komparativ studie mellan två rättsfall i ECHR med Europakonventionen artikel 9 som utgångspunkt

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jonas, Erichsen

  Aktiva eller passiva meditatörer?: En studie i kristen meditation

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khan, Unber

  Using the Do No Harm approach to analyze effectiveness of the ‘Women and Girls Oasis project’ in Za’atari refugee camp, Jordan.

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nordby, Linda

  Gender-based violence in the refugee camps in Cox Bazar: -A case study of Rohingya women’s and girls’ exposure to gender-based violence

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khanmohammadi, Niusha

  Frihet utan rättigheter?: En studie om rättslig pluralism i Libanon och hur det påverkar kvinnors rättsliga ställning.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Levy Nilsson, Sofia

  Extending the law: An analysis of the ICC and sexual violence in armed conflict

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stiernstedt, Petter

  Hur samisk religion och andra ursprungsfolksreligioner skildras i läroböcker för gymnasiet

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sabatini, Serena

  ”Riter vid vattnet”: En studie om religions materialitet vid bronsålderns rituella bassäng från Noceto, Italien

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Granlund Åberg, Amandus

  Nobody Knows but Jesus: Tidig afroamerikansk gospel förstådd utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hagström, Madicken

  The industries’ effect on the indigenous people in Chile: A discourse analysis of the Corporate Social Responsibility policies in the aquaculture and forestry sectors in Chile

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bränström, Anton

  Det Problematiska Dopet: En studie av Jesu dop i evangelierna

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Backlund, Viktor

  Kravet på godhet: en analys av etiska krav inom kristen etik

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wikström, Jesper

  Kontexten & kalifatet: En kvalitativ studie och jämförande av islam i läromedel i religion och historia från 1960 till 2010-talet

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Qadri, Kanwal

  On Grit and Exemplary Teaching in Three Versions of De ratione studii

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Abdel Aziz Saad, Olivia

  Islamism och antirasism: En jämförelse av Sayyid Qutbs rassyn på 1940- och 60-talen

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindgren, Lars

  Slaget om verkligheten: En analys av sekulärhumanismen och kreationismen

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahlstedt, Elisabeth

  Rationalitet i två samtida debatter om Guds existens

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Frisk, Lars

  Eskatologi i predikan en förändelig teologisk diskurs

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  von Bahr, Mikael

  Religion och socialt arbete: En religionssociologisk diskussion av olika förståelser av religion i socialt arbete riktat mot unga

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gleoudi, Georgia

  NEVER AGAIN THESSALONIKI – AUSCHWITZ : THE FIRST MEMORY WALK FOR THE JEWS OF SALONICA AND THE REACTIONS OF THE LOCAL PRESS.: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) AND REFLECTION.

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Andre, Rasmus

  The Nonracist Racist: A Discursive Psychology Approach to Anti-immigration Sentiment in Sweden

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Malm, Albin

  Den religiöst motiverade könsmaktsordningen: En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lewis, Matthew

  Social identitet i religiösa ritualer: En observationsstudie om ritualer och dess symbolers betydelse för socialidentitet

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ahlsén, Nils

  Erik de Magog och Johan av fotfolket: Haute couture och religiös propaganda i stål och sten

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Günther, Axel

  Inför döden är vi alla olika: En undersökning av diskurser om värde som upprätthållare av social distinktioni Katha Upanishad och Phaedo

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Öijen, Maria

  Att samverka kring våldsbejakande extremism: En kvalitativ diskursanalys av svenska strategier och handlingsplaner

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pettersson, Joanna

  From Rome to Ireland: a comparative analysis of two pagan goddesses and a Christian saint

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Grafström, Shanti

  Spiritual Activism for At-Risk Youth: Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy Initiative, an Ethnographic Study

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Blomgren, Sandra

  Kvinnan som tvättar Jesus fötter: En feministisk närläsning av Luk 7:36-50

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Marticki, Johan

  The Robotic Moment Explored: Intimations of an Anthropo-Technological Predicament

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sunzel, William

  “No one is born a terrorist”: A study of Securitization, Human Rights and Terrorism

  2018.

  Open access