Teologiska institutionen

Docentföreläsningar i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  • Datum: 2017-12-18 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken Hus 2:0076
  • Föreläsare: Maria Essunger och Petra Carlsson
  • Kontaktperson: Maria Essunger
  • Docentföreläsning

Maria Essunger föreläser om:
Att leka med orden eller förändra jorden: Om poetisk teologi och kritisk filosofi
Petra Carlsson föreläser om:
Tingens mystik: om teologisk kunskap