Reformationens spår i förverkligandet av den sociala välfärden? Ett mångvetenskapligt samtal om rättigheter, ansvar och tro

  • Datum: 2017-12-12 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken Hus 22: 1017
  • Föreläsare: Urban Claesson Svenska kyrkans forskningsenhet, Cecilia Nahnfeldt Svenska kyrkans forskningsenhet, Tarald Rasmussen Det teologiske fakultet universitetet i Oslo, Victoria Enkvist Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Anna-Sara Lind Juridiska institutionen och Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.
  • Arrangör: HERA-projektet Protestant Legacies in Nordic Law (ProNoLa), Svenska kyrkan, Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Juridiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Forskare och biträdande programledare Anna-Sara Lind
  • Seminarium

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.