Empirical perspectives on religion and socioeconomic human rights in a time of global migration

  • Datum: 2017-12-06 kl 17:00 2017-12-08 kl 12:00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern, hus 22
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Director Martha Middlemiss Lé Mon
  • Föreläsning

Den 6-8 december hålls den femte internationella konferensen i projektet Religion and Human Rights i Uppsala. Temat denna gång är ”Empirical perspectives on religion and socioeconomic human rights in a time of global migration

Program:

Onsdag 6 december kl 17: Religion and human rights: social and economic rights in a time of global migration Religion and access to social rights in Sweden – recent developments and current trends, Anna-Sara Lind, Uppsala.

Torsdag 7 december kl 9: Human Rights and the Other, Elena Namli, Uppsala. Social Rights and the Welfare State – not always best friends, Pål Ketil Botvar, Oslo.

Kl 11: Impact of religion on socioeconomic rights. An empirical study of the Italian students’ attitudes, Francis-Vincent Anthony, Rome, Francesco Zaccaria, Bari, and Carl Sterkens, Nijmegen. Religion and socio-economic human rights: An empirical enquiry among adolescents in England and Wales, Leslie J. Francis and Ursula McKenna, Warwick.

Fredag 8 december kl 9. Socio-economic human rights and religious sentiments: India. Carl Sterkens, Nijmegen, and Francis-Vincent Anthony, Rome. The secular welfare state and religion: Do young Swedes take socioeconomic rights for granted and has religion anything to do with it? Anders Sjöborg, Uppsala.

Kl 11. Religion and socioeconomic human rights: the perspective from Pakistan, Sahar Nadeem Hamid and Mandy Robbins, Glyndwr. Right to Education in Tanzania and Nigeria: a Comparative Study, Clement Fumbo, Dar-es-Salaam, Modestus Adimekwe and Hans-Georg Ziebertz, both Wuerzburg.

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.