Alternative Conceptions of God

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 6: 0031
  • Föreläsare: Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi
  • Kontaktperson: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning