Polarization and Authoritarianism in Turkey and Beyond

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 1: 0062
  • Föreläsare: Murat Somer, Associate Professor of Political Science & International Relations, Koç University.
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Universitetslektor Andreas Önver Cetrez
  • Föreläsning

Murat Somer is member of the advisory board of the Horizon 2020 research project RESPOND - Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond.