"We have made it an Arabic Qur'an that you may understand": The permissibility of translating scripture in Islam in contrast with Judaism and Christianity

  • Datum: 2017-11-23 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Hus 22: 0031
  • Föreläsare: Professor Meir Bar-Ascher, Hebrew University, Jerusalem
  • Arrangör: Forum för judiska studier, Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Lars M Andersson
  • Seminarium

Professor Meir Bar-Asher was born in the village of al-Rashidiyya in southeast Morocco and brought up and educated in Jerusalem. He has done his academic studies at the Hebrew University of Jerusalem. His Ph.D. dissertation on early Imami-Shi`i exegesis was submitted in 1991. During his Ph.D. studies he spent one year in the university Sorbonne in Paris. He teaches at the department of Arabic Language and Literature at the Hebrew University of Jerusalem where he has been the director of the Institute of Asian and African Studies. Professor Bar-Asher is an expert on Quranic Studies and Shi`i Islam. He is the author of several books and numerous articles in the field of Imami Shi`ism and Quran.

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.