Exegetiska dagen 2017

  • Datum: 2017-10-02 kl 09:00 18:00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Temadag

Översättning som tolkning / Translation as Interpretation

Program:

9:00 Välkomna! /Welcome

9.15 Mikael Winninge, Uppsala: "Tolkning och översättning: I antiken, för hundra år sedan och nu” (Interpretation and Translation: In Antiquity, one hundred years ago, and now)

10:15 Kaffepaus / Coffee break

10:45 Jan Joosten, Oxford University: "Pillars of the sacred: Septuagint words between biblical theology and Hellenistic culture"

11:45 Lunchpaus / Lunch

13:30 Eveline van Staalduine-Sulman, University of Amsterdam: "Targum as Interpretation and Interpretation of the Targum: Joel 2:12-14 in the Targum and its Latin translations of the sixteenth century"

14:30 Kaffepaus / Coffee break

15:00 Presentation av och samtal kring ny svensk översättning av Dödahavsrullarna. Bo Isaksson och Cecilia Wassén. Moderator: Natalie Lantz

15:50 Paus / Break

16:00  Årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet

19:00  Supé på Gotlands nation

Anmälan till Exegetiska dagens supé sker genom insättning av 375 kr på bankgiro
544-2959 senast den 18 september. Glöm inte ange ditt namn vid betalning. Önskemål om specialkost och/eller alkoholfri dryck meddelas senast den 18 september till cecilia.wassen@teol.uu.se.

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.