Forskningsnytt


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.


Framtiden för världens religioner?

Ett annat projekt som John Templetons foundations har gett medel till är The Future of Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 där PEW Pew Research Center (tankesmedja) har tagit fram en rapport gällande utvecklingen av världens religioner.


Nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten


Kalendarium