Forskningsnytt


Forskare får miljonanslag

Forskare verksamma inom institutionen har fått möjlighet att genomföra nya projekt tack vare anslag från Vetenskapsrådet.

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.

Båda projekten är knutna till det nystartade Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism som är knutet till den teologiska fakulteten. Syftet är att understödja och samordna bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism.

Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.


Framtiden för världens religioner?

Ett annat projekt som John Templetons foundations har gett medel till är The Future of Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 där PEW Pew Research Center (tankesmedja) har tagit fram en rapport gällande utvecklingen av världens religioner.


Nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten


Kalendarium