Stort förändringsprojekt sjösätts inom teologi

2017-09-01

Efter noggrann förberedelse drar teologiska fakulteten igång ett stort förändringsprojekt inom både utbildning och forskning.

Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, som har blivit omvald som dekan för teologiska fakulteten i ytterligare tre år. Vilka stora frågor ser han för fakulteten den närmaste tiden?