Ny avhandling: Vilken roll har religiösa argument i den politiska debatten?

2017-09-01

Religiösa tankesätt måste få mer plats i samhällsdebatten. Genom att utestänga vissa bakgrunder och erfarenheter utarmas det offentliga samtalet och på sikt hotas demokratin.

Det skriver forskaren Teresa Callewaert i sin avhandling Theologies Speak of Justice: A Study of Islamic and Christian Social Ethics.