Teologiska institutionen

Missionsvetenskap

Vi studerar de kristna kyrkorna expanderande rörelser i historia och nutid och deras möte med kulturer, politiska system och olika religioner.

Projekt

Publikationer

Missionsvetenskapen i Uppsala har ett tydligt internationellt perspektiv. Kristna kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika, deras teologi, möten med kulturer, politiska system och religiösa traditioner står i centrum för studierna. Lika viktiga är det att studera förbindelser mellan kyrkor i Syd och Nord, såväl i form av migration som av mission som syftar till omvändelse.

Inom ämnet missionsvetenskap ryms en metodologisk och teoretisk mångfald. Forskare i missionsvetenskap studerar historiska dokument, intervjuar människor i olika situationer, tolkar teologiska texter, analyserar statistik, följer fredsprocesser och deltar i religionsdialoger.

Missionsvetenskapen har tidigare varit nära knuten till kyrkohistoria. Den historiska dimensionen är fortfarande väsentlig men nya inriktningar har tillkommit. Antropologiska, sociologiska och hermeneutiska perspektiv på studiet av kyrkor och kristna rörelser är idag självklara i ämnet. Om missionsvetenskapen under sina första decennier i Uppsala kunde beskrivas som ”studiet av kristendomens utbredande bland de icke-kristna folken”, så beskriver ämnets engelska beteckning ”World Christianity and Interreligious Studies” bättre ämnets innehåll idag.

Missionsvetenskap vid Uppsala universitet, historik.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog