Christian Hebraism and Karaism: The Swedish Connection

  • Date: 12/5/2017 at 3:15 PM 5:00 PM
  • Location: Engelska parken Hus 1: 0062
  • Lecturer: Professor Daniel Lasker, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva,
  • Organizer: Forum för judiska studier, Teologiska fakulteten
  • Contact person: Lars M Andersson
  • Seminarium

Prof. Daniel J. Lasker is the Norbert Blechner Professor of Jewish Values in the Goldstein-Goren Department of Jewish Thought at Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel. He holds a Ph.D., M.A. and B.A. from Brandeis University, and also studied at Hebrew University. Prof. Lasker has taught at Yale University, Princeton University, University of Toronto, Ohio State University, University of Texas, University of Washington, Boston College and other institutions. He is the author of over two hundred publications in the fields of medieval Jewish philosophy (especially on the thought of Rabbi Judah Halevi), the Jewish-Christian debate, and Karaism. His most recent books are From Judah Hadassi to Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite Philosophy (Leiden/Boston: Brill, 2008); and The Sage Simhah Isaac Lutski. An Eighteenth-Century Karaite Rabbi. Selected Writings (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2015 [Hebrew]).

Christian Hebraism and Karaism: The Swedish Connection

Forskningsnytt

Professor Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang
Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".  Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.


Forskare får miljonanslag

Det gäller professor Mattias Gardell, som beviljades medel för ett tvåårigt projekt med titeln ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. Det gäller också TD Per-Erik Nilsson som fick bidrag för ett fyraårigt projekt med titeln ”Radikalisering och våldsbejakande extremism: En analys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal”.


Forskningsprojekt analyserar protestantismens avtryck i nordisk rätt

Tack vare ett anslag om 8,2 miljoner kronor är det nu möjligt för teologer och jurister i Norden att genomföra jämförande studier av de källor som har betydelse för kyrko- och rättshistoria.

Det nystartade projektet "protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa) ska undersöka sambandet mellan den Lutherska traditionen och den sekulära rätten i Norden under de senaste 500 åren.


Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning

Teologiska institutionen har tilldelats 1.022.304 USD av John Templeton Foundation för projektet ”Cusanus. Naturvetenskap och religion – ett forum för dialog och utbildning” / ” Science and Faith – A Platform for Dialogue and Education in Sweden.