Rekommenderade studiegångar/studieplaner


Vid teologiska institutionen har vi ingen fast studiegång/studieplan inom programmen, vilket innebär att alla inte läser kurser i samma ordning eller har samma ämneskombinationer. En teologie kandidatexamen kan därför se ut på många olika sätt.

För att underlätta planeringen av dina studier har vi därför sammanställt vad vi kallar rekommenderade studiegångar,/studieplaner det vill säga förslag på hur du kan lägga upp dina studier.


Avser du att bli präst ställer Svenska kyrkan vissa krav på vad som ska ingå i din examen.


För dig som planerar att även ta en master- eller magisterexamen finns det ett antal olika inriktningar att välja bland.


Dessutom har vi fyra specialmastrar.


För frågor kontakta studievägledningen