Forskarutbildning


Forskarutbildning


Vid teologiska fakulteten i Uppsala får du en möjlighet till en spännande och stimulerande tid som doktorand. Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som kännetecknar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Hos oss blir du en del av en dynamisk miljö med förstklassig forskning.

Forskningen vid teologen bedrivs inom totalt elva forskningsämnen. Inom varje ämne hålls regelbundna seminarier vilka också sker tillsammans med andra forskningsämnen inom och utanför fakulteten. Denna ämnesbredd och ämneskompetens och rika utbud av seminarier ger våra doktorander goda möjligheter att utvecklas som forskare.

Vår forskning behandlar ett stort antal frågor. Några av dessa är: klassiska teologiska frågor och kristna kyrkor genom historien, interreligiösa relationer, assimilationsprocesser bland invandrare, bibeltolkning och postkoloniala studier, mötet mellan vetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige och religion och media. 

Dessa exempel visar på forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för att nå en djupare förståelse av historiska och samtida händelser och fenomen.

Som teologie doktor kommer du att ha en akademisk titel med ett mycket högt meritvärde.

Vi ser fram emot att välkomna dig som doktorand vid teologiska fakulteten!