Möjlighet till stöd och aktiviteter vid Teologen


Under dina studier kan du komma i kontakt med många olika praktiska frågor. Vi vill att du ska trivas som student och har här samlat länkar och information om allt från boende till arbetsmiljö och studentliv.

För dig som vill påverka din studiesociala situation, delta i nationslivet eller kanske lyssna till ett intressant seminarium  finns det flera möjligheter.

Föreningar och organ som kan erbjuda stöd eller aktiviteter


Det är viktigt att alla studenter har samma möjligheter att bedriva studier och att man som student känner sig bekväm i sin studiemiljö.

Vårt arbete mot diskriminering och vårt stöd till studenter med funktionsnedsättning


Ibland behöver man byta bostad och ordna ett bättre boende. Utöver nationernas boenden finns flera alternativ för studenter.

Olika boenden som finns för studenter vid teologen


Ett sätt att finansiera sina studier är att söka och få stipendier. Ett stort antal stipendier riktar sig speciellt till teologstudenter.  

Stipendier som du kan söka i samband med dina studier

Hjälp från campusområdet


Skrivsalar


Datasalar och IT


Språkverkstaden