Om att planera sina studier vid Teologen


Vid teologiska institutionen i Uppsala kan du välja från ett rikt utbud av kurser och program, vilket ger många möjligheter. Därför är det bra att tidigt se över studievalen och att planera sina studier.

Vill du satsa på en framtida examen där religionsvetenskap utgör ett viktigt ämne eller satsa på någon av våra generella examina eller kanske studera en fristående kurs för att fortbilda dig inom ditt yrke?

Det är lämpligt om du låter både intresse samt tankar om framtida karriär eller yrke styra de beslut som du tar.

Om kurs- och programutbudet:

  • Totalt erbjuder teologen ett 80-tal fristående kurser. Huvuddelen av de kurser som ingår i kandidatprogrammet i religionsvetenskap kan även läsas som fristående kurs, för den som inte vill läsa ett helt program.

  • Ett 40-tal kurser, en del fristående, andra inom ramen för programstudier, ges som IT-distans.

  • Förutom kurserna bedrivs undervisning inom sex olika utbildningsprogram.

Val av studieväg eller studiegång/plan: 

Under programstudierna i religionsvetenskap kommer du att välja ett av fyra huvudämnen som ditt huvudområde. För både master- och magisterexamen finns sedan ett antal olika möjliga studiegångar att välja bland beroende på val av område. Den som vill läsa till präst eller diakon har tydliga studievägar att följa. Du som vill läsa till lärare i religionsvetenskap skall läsa Ämneslärarprogrammet.

Har du frågor gällande detta, kontakta vår studievägledare.