Redan student


Välkommen till teologiska institutionen och Uppsala universitet, vi hoppas att du skall få en trevlig och minnesvärd studietid. På denna webbsida hittar du viktig information och användbara länkar om våra utbildningar och om din studiemiljö.

Schema, litteraturlistor, webbpost, information från institutionen, din lärare, kursmaterial och kursplaner hittar du på Studentportalen. Här ansöker du även om studentkonto och kan registrera dig.


Nya regler gällande skriftliga prov

Från och med höstterminen 2015 så har nya riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet tagits fram. Den största förändringen är att du måste vara anmäld till en tenta för att få skriva den. Det går ej längre att bara dyka upp i tentasalen och hoppas att det finns plats.