Teologens kurs- och programutbud

Vårt kandidatprogram

Vårt kandidatprogram börjar med en grundläggande första termin (A-kursen). Denna termin går även att läsa som fristående kurs (se Fristående kurser). Men redan i termin två så får du välja din inriktning och läsa vidare inom ett eller flera av våra ämnesområden.
Läs mer om vårt kandidatprogram
Läs mer om våra ämnesområden här

För att underlätta planeringen av dina studier har vi därför sammanställt vad vi kallar rekommenderade studiegångar, det vill säga förslag på hur du kan lägga upp dina studier.

Fristående kurser

Vi har en lång rad fristående kurser inom många intressanta ämnen.
Läs mer om våra fristående kurser
Läs mer om vår A-kurs i Religionsvetenskap

Distans- och nätkurser

Teologen satsade mycket tidigt på distans- och nätutbildning och har därigenom en lång erfarenhet av att ge nätkurser. Idag har vi ett stort utbud och studenter från hela världen.
Läs mer om våra distans- och nätkurser

Masterprogram

Institutionen har flera masterprogram, varav tre internationella program.
Läs mer om våra masterprogram

Ny Masterutbildning i diakonivetenskap
 

För att underlätta planeringen av dina studier har vi därför sammanställt vad vi kallar rekommenderade studiegångar, det vill säga förslag på hur du kan lägga upp dina studier.

Kurser indelade på ämnesområden

 • Bibelvetenskap
  I bibelvetenskapen studerar man de bibliska språken och de bibliska texterna, deras bakgrund, tillkomst, betydelse och kulturella inflytande.

 • Kyrko- och missionsstudier
  I kyrko- och missionsstudier studerar man den kristna kyrkan i dess olika konfessionella former samt kyrkornas samspel med samhället lokalt och globalt, i historia och nutid.

 • Religionshistora och religionsbeteendevetenskap
  I Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap studeras icke-kristna traditioner globalt och lokalt samt de ömsesidiga relationerna mellan religion och samhälle och den religiösa erfarenheten som psykologiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  Inom tros- och livsåskådningsvetenskapen studeras livsåskådningars och religioners innehåll samt deras betydelser för etiska och religionsfilosofiska problem.

 • Yrkesrelaterad religonsvetenskap

 Du kan även finna kursplaner här, kurskoder finner du i listan nedtill.