IT-distanskurser


Teologens it-distanskurser är till för studenter som av olika skäl inte har en möjlighet att ta del av det ordinarie kursutbudet. Vi erbjuder främst kurser om minst 15 högskolepoäng för att möjliggöra en så hög kvalitet på utbildningen som möjligt.

Våra nätkurser är innehållsmässigt identiska med dagtidskurser. Det som skiljer dem åt är pedagogik och form. I övrigt ska det inte vara någon skillnad mellan en student som läst en nätkurs och en som läst här på campus.

Större frihet och eget ansvar

Att studera på nätkurs innebär större frihet än vid kurser som du läser här på heltid. Du väljer själv tid och plats för dina studier vilket ställer krav på dig, särskilt vad gäller planering och genomförande.

Kvalitet är viktigt för oss. Därför innebär nätstudier hårt arbete. För heltidsstudier på campus brukar man räkna 40 timmar studier per vecka. Våra halvfartskurser medför därför minst 20 timmar studier per vecka.

Flertalet av våra nätkurser kan ingå i kandidatprogrammet i religionsvetenskap. För den som vill finns möjlighet att efter samråd med studievägledare antas till senare del av kandidatprogrammet, dock först efter genomförd A-kurs.