Forum för judiska studier

Vi arbetar med att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk, kultur, religion och historia i allmänhet liksom om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som en central del i judisk kultur, religion och identitet.


Judisk och kvinna. Intersektionella och historiska perspektiv på judiska kvinnors liv i Sverige under 1900- och 2000-talet

FJS-seminarium

Professor Malin Thor Tureby, Linköping, presenterar sitt nya VR-finansierade projekt ”Judisk och kvinna. Intersektionella och historiska perspektiv på judiska kvinnors liv i Sverige under 1900- och 2000-talet.” Seminariet inleds med ett kort planeringsmöte. 

Datum:  2017-09-06  kl.  13:15–15:00  

Lokal: Eng 2-0024 

Efter seminariet serveras fika.

Seminariet är ett samarrangemang med Historiska institutionen och forskarnätverket "Judarna i Sverige - en minoritets historia".

Alla intresserade är i vanlig ordning varmt välkomna.


Conference German-Jewish migration to Sweden

There is a very interesting article in Jüdische Allgemeine by Katharina Schmidt-Hirschfelder about the the conference. (in German).


Anmäl dig till högskolekursen Judarnas historia i Sverige!
 

Sedan några år tillbaka ger Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, en högskolekurs om Judarnas historia i Sverige från 1600-talet till 1970-talet. Kursledare är fil. dr Carl Henrik Carlsson.

Nästa gång kursen ges är 11 september-6 november 2017. Den går på kvällstid (50 %). Vi träffas vid sammanlagt sex tillfällen, fyra föreläsningar (11/9, 25/9, 2/10 och 9/10) och två obligatoriska seminarier (30/10 och 6/11).

Senaste anmälningsdatum är den 18 april 2017 .

Anmälan görs via www.antagning.se. Grundläggande behörighet krävs.

För mer information besök www.valentin.uu.se /utbildning/kurser. Litteraturlista kommer att läggas ut senare.

Fördjupa dig i den senaste forskningen

Tidskriften Nordisk Judaistik nylanseras som digital tidskrift! Det blir gratis att läsa den, men gå ändå gärna in och registrera er som användare så får ni automatiskt meddelande varje gång ett nytt nummer ligger ute.

Nordisk Judaistik

Samarbeten vid universitetet