Forum och nätverk på Teologen

Teologiska fakulteten har nära kontakt med olika nätverk, sällskap och föreningar inom forsknings- och utbildningsområdet. Det finns även ett centrum samt ett forum med verksamhet knuten till fakulteten och institutionen.

Nedan når du information om dessa två, till höger når du länkar till webbplatser för olika sällskap, nätverk och föreningar:

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Centrat bedriver flervetenskaplig forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt. Centrumbildningen är inrättad av rektor och placerad vid teologiska institutionen.


Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.
Satsningen sker på universitetets eget initiativ, genom en samverkan av sex fakulteter inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och bygger på den kompetens som finns vid universitetet. CEMFOR erbjuder universitetets alla skickliga forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.


Forum för judiska studier

Forumet utgör en viktig plattform för att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judiskt liv, kultur och religion. Forumet har inrättats av teologiska fakultetsnämnden. Teologiska institutionen är värdinstitution.