Teologiska institutionen ligger under Teologiska fakulteten som är Uppsala universitets äldsta fakultet och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan universitetet grundades. Teologiska fakulteten är idag Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

"Teologen" är en samlingsbeteckning för teologiska fakulteten och teologiska institutionen. Sedan juni 2004 finns Teologiska institutionen vid Campus Engelska parken, Humanistiskt centrum och ligger i Hus 1.

Här finner du både ämnesmässig bredd och specialisering med elva forskningsämnen och en mängd olika forsknings- och utbildningsinriktningar.

Vid teologiska institutionen finns omkring 2 200 registrerade studenter och omkring 100 aktiva forskare, varav 35 är anställda professorer och lektorer som ansvarar för utbildningen på grund- och forskarutbildningsnivå.

Hos oss möter du en modern institution som står i ständigt samspel med omvärlden med en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Välkommen till teologen!