Studieadministration

Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap:

Carina Lövdahl, 018-471 2165
Mella Köjs, 018-471 2174
Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166
Andrea Offermo, (tjänstledig) 018-471 21 73
Katarina Andersson, 018-471 21 69
 

Övriga masterprogram:

Noha, Euroculture
Cameron Ross, 018-471 22 36 
Euroculture@teol.uu.se, Noha@teol.uu.se

Mänskliga rättigheter
Hans-Michael Lagergren, 018-471 21 66 

Religion i fred och konflikt
Mella Köjs, 018-471 21 74

Kursledare it-distans:
Peter Mannheimer, 018-471 21 82 

Studievägledare:

Pär Ottoson, 018-471 21 85
Telefontid: tisdag och torsdag, kl 10.30-12.00
Mottagning: tisdag och torsdag, kl 13.30-15.00

Arbetsledare:

Peter Mannheimer, 018-471 21 82

Expedition

Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3B,
plan 0.

Teologiska institutionens expedition

Öppettider: 09.30-12:00 13-15:30 (fredag stänger vi vid lunch).
Stängt: 10.00-10.15

Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3B, plan 0
Tfn: 018-471 22 95 (telefontider samma som öppettider)
E-post: student@teol.uu.se

Teologiska institutionens studievägledning:

Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3B, rum 1-0043
Tfn: 018-471 21 85 (tisdag och torsdag kl 10.30-12.00)
E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Vem ska jag fråga?

Expedition och kursadministratörer

 • Kursregistrering
 • Avbryta kurs
 • Frågor kring betyg på kurs
 • Studieuppehåll på program
 • Om du behöver ett intyg
 • Om du behöver ett registerutdrag

Studievägledare

 • Ansökningsförfarande
 • Behörighetsbedömning
 • Frågor om kurs- och programval
 • Studieavbrott på program
 • Funktionshinder
 • Planering av studier
 • Reservantagning
 • Tillgodoräknande