Forskning på Teologen

Mekanismer bakom hatbrott och rasism

Professor i religionshistorik Mattias Gardell berättar om sin forskning på Uppsala universitets forskarpodd.


Har Jesus funnits?

Docent Cecilia Wassen håller föreläsning om ämnet.


Forska hos oss

Forska hos oss

Som forskare vid teologiska institutionen så har du tillgång till en rik forskarmiljö, präglad av en stor kunskapsbredd och professionalism, med möjlighet till både djup samt specialisering inom det egna forskningsområdet.

Vid teologen arbetar ett drygt 50-tal forskare samt ett 60-tal doktorander. Dessa forskar inom ett stort antal forskningsprojekt inom ramen för institutionens elva forskningsämnen.

Du möter ett fritt och öppet kunskapssökande där ökad kunskap och förståelse för religioner och livsåskådningar, både i det nära samhället och i ett vidare globalt sammanhang står i fokus.

Samverkan med andra discipliner och lärosäten, såväl inom som utom landet är också ett viktigt inslag vid teologiska institutionen.

Utlysing av doktorandplatser sker årligen med intag varje höst. Lediga lärar- och forskartjänster annonseras på universitetets centrala webbsida.

Läs mer om forskarutbildningen på Teologiska fakultetens webbsida