Publikationer

Inom ämnet religionssociologi publiceras böcker bl.a. i följande serier:

  • Acta Universitatis Upsaliensis: Psychologia et sociologia religionum

  • Acta Universitatis Upsaliensis: Studies in Religion and Society

För fullständiga förteckningar av publikationer se personalens personliga hemsidor, eller sök på namn i DiVA. De senaste avhandlingarna skrivna i ämnet är:

2016

Anneli Winell "Godis för kropp och själ": Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar.

2015

Jonas Lindberg: Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012.

2013

Marta Axner: Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011

2009
Martha Middlemiss Lé Mon: The in-between church: a study of the Church of England's role in society through the prism of welfare

2007
Thomas Axelson: Film och mening: En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor