Publikationer

Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)
är den nationella kyrkovetenskapliga skriftserien för doktorsavhandlingar och motsvarande vetenskapliga arbeten. Den utges gemensamt för ämnet vid Uppsala och Lunds universitet. Böckerna försäljes endast genom bokhandeln.

Scripta Ecclesiologica Minora
är en serie publikationer som utges i samverkan mellan seminarierna i kyrkovetenskap vid universiteten i Uppsala och Lund och bokförlaget Artos. Däri trycks kyrkovetenskapliga texter med kortare omfång eller preliminär karaktär.