Intervju med Göran Eidevall - professor i bibelvetenskap

Göran Eidevall är professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik, vid teologiska institutionen i Uppsala.  

Göran Eidevall har en rik och omfattande forskarkarriär bakom sig. Han deltar aktivt inom sitt forskningsfält genom medverkan i internationella konferenser och nätverk. Han har dessutom författat tre monografier och ett stort antal artiklar. Fokus för forskningen har oftast varit studier av olika fenomen i Gamla testamentet, speciellt bildspråk och metaforer. Fokus för forskningen har oftast varit studier av olika fenomen i Gamla testamentet, speciellt bildspråk och metaforer.

Göran Eidevall arbetar även som redaktör för skriftserien Coniectanea Biblica, Old Testament series.

Hans avhandling: ”Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14”, som lades fram vid Lunds universitet 1996, handlar om bibliska metaforer där han fördjupat sig i varje enskild metafor och liknelse i den utvalda texten.

– Jag strävade här särskilt efter att skaffa mig en förståelse för vad en del till synes bisarra eller märkliga metaforer betydde för dem som levde då. Varför liknas, exempelvis, Gud vid ett rovlystet lejon eller människor vid vindruvor i en öken?

Områden som kan framstå som udda eller främmande för den moderna människan fascinerar honom:

– Jag fängslas av det som är svårbegripligt. Det kan handla om en viss text, ett ord eller ett uttryck. Hittar jag något område som jag inte riktigt förstår så blir det kanske ett forskningsprojekt av det.

Ett pågående projekt som finansieras av Vetenskapsrådet handlar om offrets roll. Här analyserar Göran Eidevall religiöst färgad retorik i profetböckerna i den hebreiska Bibeln.

För en tid sedan kom hans tredje bok ut: ”Sacrificial Rhetoric in the Prophetic Literature of the Hebrew Bible”, som studerar olika perspektiv på offerkulten i profetböckerna, inom ramen för projektet

– Jag visar här på ett förnyat perspektiv på profeternas syn på offerkulten, vilken inte var så negativ som man skulle kunna tro. Att offra var viktigt, och just därför blev kritik av offerkulten ett effektivt sätt att kritisera ett folk eller en ledare.

I en annan bok från 2009: ” Prophecy and Propaganda: Images of Enemies in the Book of Isaiah”, undersöker han exempel på fiendebilder och politisk propaganda i Gamla testamentet.

Han ser stora fördelar med sitt forskningsämne:

– Det är ett fritt och intressant ämne, som inte är knutet till en speciell teori eller metod. Eftersom det är tvärvetenskapligt finns stora möjligheter att samarbeta med forskare inom andra discipliner där man kan hitta beröringspunkter, säger Göran Eidevall.