Forskningsämnen

Läget i Uppsala främjar och uppmuntrar till en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö. Här finns den akademiska och vetenskapliga bredden och förankringen som stimulerar till tvärvetenskaplig samverkan.

I menyn till vänster finner du presentationer av de elva forskningsämnena vid Teologiska institutionen.